Přeskočit na: Obsah

20.04.2010

Vojtěch Benda: světová ekonomika oživí tu českou nejvíce ze všech zemí CEE

„Exportní výkonnost českých podniků bude v následujících čtvrtletích dále posilovat. Brzdu silnějšího ekonomického oživení představuje dočasný pokles domácí soukromé spotřeby a dlouhodobější útlum investiční poptávky, u které nelze očekávat zásadnější oživení do konce letošního roku,“ uvedl Vojtěch Benda, a dodal: „Poslední údaje z trhu práce signalizují, že růst nezaměstnanosti se v březnu zastavil. Mírné oživení růstu nových pracovních míst naznačuje postupné zlepšování situace na trhu práce a obnovování spotřebitelské důvěry. Vzhledem k tomu očekáváme oživení růstu soukromé spotřeby již ve druhé polovině letošního roku a její pozitivní příspěvek k růstu HDP. Za celý rok 2010 očekáváme zvýšení HDP přibližně o 2,4 % a mírné zrychlení ekonomického růstu nad 3 % v příštím roce.“

Podle Vojtěcha Bendy propad ekonomické aktivity odhalil poměrně vysoký strukturální deficit veřejných rozpočtů, který, vzhledem k pouze mírnému předpokládanému růstu ekonomické aktivity, neumožní pokles celkového schodku veřejných financí v následujících dvou letech pod 5 % HDP. Česká ekonomika se na druhou stranu těší jedné z nejnižších měr zadlužení a relativně snadnému přístupu k finančním zdrojům na kapitálových trzích, což poskytuje politické reprezentaci dostatečně dlouhý čas pro zásadní reformy veřejných financí.

Kontakty:
Zuzana Smolinsky
ING Commercial Banking
257 474 339, 602 204 835
zuzana.smolinsky@nn.cz