Přeskočit na: Obsah

07.08.2012

Základní čistý zisk ING v druhém čtvrtletí činil 1,045 miliardy eur

  • Čistý zisk ING Group v druhém čtvrtletí 2012 činil 1,171 miliardy eur či 31 centů na akcii, včetně odprodejů, aktiv určených k prodeji a zvláštních položek. Výsledky Asia Insurance/IM jsou vykázány jako aktiva určená k prodeji.
  • Banka vykázala základní zisk před zdaněním ve výši 995 milionů eur, a to i přes vyšší rizikové náklady a opatření na snížení rizika.
  • Provozní výsledek Pojišťovny se zvedl na 304 milionů eur. Základní zisk před zdaněním činil 229 milionů eur, včetně výnosů ze zajištění a nákladů na záruky u penzijního pojištění v Beneluxu.
  • Kapitálová pozice ING se dále zlepšila. Ukazatel jádrového kapitálu Banky (core Tier 1 ratio) posílil na 11,1 %. Ukazatel solventnosti Pojišťovny dle IGD posílil na 240 %. Vzhledem k tomu, že prioritou ING je splatit půjčku holandské vládě, nebude v roce vyplacena žádná prozatímní dividenda.

Prohlášení generálního ředitele

„ING ve druhém čtvrtletí vykázala solidní výsledky. V těchto nejistých dobách je finanční síla firmy naší nejvyšší prioritou: ukazatele kapitálu, likvidity i rezerv se všechny zlepšily,“ uvedl Jan Hommen, generální ředitel ING Group. „Jak se krize v eurozóně zhoršovala, zintenzivnili jsme úsilí ve snižování rizikovosti investičního portfolia v Bance a snížili jsme naši angažovanost ve Španělsku. V Pojišťovně jsme nadále zajištěním chránili regulační kapitál, což vedlo k volatilitě výnosů podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví.

Vzhledem ke zhoršování makroekonomického prostředí se v Bance zvýšil objem opravných položek kryjících ztráty z nedobytných půjček a čistá úroková marže klesla, i přes oslabování konkurenčního boje o úspory. Velmi pozorně jsme sledovali náklady, a ty již druhé čtvrtletí po sobě klesly. Dosáhli jsme dalšího pokroku v optimalizaci rozvahy, přičemž integrační iniciativy za sedm měsíců činily k červenci 7,2 miliardy eur. Banka vykázala v druhém čtvrtletí silný nárůst retailových vkladů ve výši 4,3 miliardy eur, čím se dále posílila její finanční pozice. Poptávka po úvěrech zůstává nízká, ale celkový objem úvěrů se mírně zvedl, jak ING vycházela vstříc finančním potřebám svých klientů.

Nadále neúnavně pracujeme na splnění cílů na zlepšení výkonnosti a připravujeme Banku a Pojišťovnu na nezávislou budoucnost. Prodej pojišťovny a správy investic v Asii pokračuje podle plánu. ING US dále pracuje na oddělení svého financování a likvidity od Skupiny v rámci plánovaného vstupu na burzu a učinila důležitý krok a emitovala své první dluhopisy. Co se evropské části Pojišťovny týče, urychlujeme práce na přípravě primární emise akcií. Skupina pokračuje ve své transformaci, ovšem to nic nemění na tom, že naši zaměstnanci nadále kladou nejvyšší důraz na potřeby našich zákazníků, poskytují jim příkladné služby a produkty, které klienti potřebují.“