Přeskočit na: Obsah

27.07.2010

Zátěžový test potvrdil silnou kapitálovou pozici ING a schopnost i nadále řešit finanční potřeby svých klientů

Zátěžový test simuloval, jak by si evropské banky vedly za zhoršujících se ekonomických podmínek, a určil, které banky by měly navýšit kapitál, aby splnily minimální standardy EU.

ING v zátěžovém testu CEBS (Výbor evropských bankovních supervizorů) s přehledem uspěla. Hodnota ukazatele Tier 1, což je z pohledu regulátorů hlavní měřítko finanční síly banky, by v případě nepříznivého scénáře v roce 2011 činila 8,8 %, tedy mnohem více než 6 procent, které CEBS vyžaduje jako minimum.

Tento výsledek svědčí o tom, že ING nepotřebuje dodatečný kapitál a že má více než dostatečnou rezervu pro zvládnutí nepříznivých dopadů. Výsledky zátěžového testu ukazují, že ING by měla kapitál na bázi Tier 1 o 11,9 miliard EUR vyšší, než kolik by bylo zapotřebí pro dosažení minimální požadované hodnoty ukazatele Tier 1, tedy 6 %.

Tento uspokojivý výsledek potvrzuje, že ING se může do budoucnosti dívat s optimismem a že její aktivity se vyvíjejí v zájmu zákazníků, zaměstnanců, akcionářů a dalších partnerů. ING vždy podporovala vyvážené zátěžové testy a doufá, že tato evropská iniciativa podpoří růst důvěry ve finanční sektor.

Pro detailnější informace navštivte www.ing.com.