Přeskočit na: Obsah

NN Orange Benefit

Plně daňově uznatelné životní pojištění pro vaše zaměstnance

Proč spolupracovat právě s NN?

 • Poskytujeme produkty již více než 13 000 firmám.
 • Nabízíme nadstandardní servis a minimalizaci administrativy na vaší straně.
 • Zajišťujeme komplexní podporu informovanosti zaměstnanců.
 • Podmínky spolupráce nastavujeme na míru vašim potřebám.
Chci se pojistit

Co je pojištění NN Orange Benefit?

Přední místo mezi firemními benefity stabilně zaujímají příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění, které chrání zaměstnance před dopadem neočekávaných životních událostí. Příspěvky jsou výhodné i pro zaměstnavatele, kterým pomohou ušetřit na přímých mzdových a daňových nákladech i na nepřímých nákladech souvisejících s fluktuací zaměstnanců.

Představujeme pojištění na LinkedIn eventu!

Připojte se 16. 7. v 10:00 k Petrovi Němečkovi, řediteli externí distribuce NN a Janu Fedičovi, manažerovi pro firemní klientelu NN, s nimiž během 10 minut probereme, proč je NN Orange Benefit revolučním řešením, které vaši zaměstnanci skutečně ocení.

Chci se zúčastnit

Jaké novinky NN Orange Benefit přináší?

 • Poprvé umožňuje daňový odpočet pojištění invalidity 3. stupně.
 • 100 % pojistného je daňově uznatelných. Zaměstnavatel tak může na pojištění přispívat až 50 000 Kč ročně, přičemž příspěvek je osvobozen od daně z příjmu i odvodu zdravotního a sociálního pojištění.

V čem je pojištění unikátní?

V jednom pojistném produktu zaměstnanci mohou spojit krytí hlavních životních rizik, tj. pojištění pro případ smrti a pojištění invalidity 3. stupně, s pojištěním dlouhodobé péče a zajímavou možností investice s nízkými poplatky. Všechny čtyři složky, které investiční životní pojištění může zahrnovat, jsou přitom daňově uznatelné a je tak možné dosáhnout maximální daňové úspory.

Pojištění dlouhodobé péče může být důležitým krytím také pro samotného zaměstnavatele. Zaměstnanec, který řeší ztrátu soběstačnosti blízké osoby, může náklady na péči pokrýt prostředky plynoucími z pojištění. Není tak nucen starat se o člena rodiny na plný úvazek a se zaměstnáním skončit.

Jaké jsou další výhody NN Orange Benefit?

Oddělení investiční složky od rizikové.

Zajímavá nabídka fondů.

Minimální poplatkové zatížení.

Pojďme probrat možnou spolupráci

Zanechte nám vaše telefonní číslo, my vám zavoláme zpět a naplánujeme schůzku s manažerem pro firemní klientelu.

Kliknutím na tlačítko „Ozvěte se mi“ vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů v poskytnutém rozsahu a zároveň potvrzujete, že jste se seznámili s Poučením o zpracování osobních údajů NN Finance, s.r.o.

O jednotlivých pojištěních

Dlouhodobá péče III. a IV. stupně

 • Pojištění dlouhodobé péče III. a IV. stupně pomáhá pokrýt náklady na péči o pojištěného, který se stal nesoběstačným.
 • Výplatu formou měsíčních příspěvků lze použít na kompenzaci ušlých příjmů pečující blízké osoby, na úpravu bydlení, potravinové doplňky, terénní nebo ambulantní sociální služby nebo na úhrady v pobytovém zařízení. V případě vzniku pojistné události vyplatí pojišťovna pojistné plnění za každý započatý měsíc, kdy pojištěný splňuje podmínky pro příslušný stupeň dlouhodobé péče, do data úmrtí pojištěného.

Smrt s konstantní pojistnou částkou

 • Pojistnou událostí je v tomto případě smrt z jakékoli příčiny. Pojišťovna tedy nerozlišuje, zda k úmrtí klienta došlo v důsledku nemoci, či mu ho způsobil úraz.
 • V případě pojistné události vyplatí pojišťovna obmyšlené osobě pojistné plnění ve výši pojistné částky platné ke dni vzniku pojistné události, tedy v tomto případě k datu úmrtí a hodnotu podílových jednotek vedených na podílovém učtu k datu doložení pojistné události.

Invalidita 3. stupně

 • Pojistnou událostí je vznik invalidity 3. stupně prvního pojištěného. Invaliditou 3. stupně se rozumí dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, v jehož důsledku nastal pokles pracovní schopnosti prvního pojištěného nejméně o 70 %. Přiznáním invalidity 3. stupně vzniká nárok na výplatu pojistné částky platné k datu pojistné události.

Zajímá vás více o NN Orange Benefit z pohledu zaměstnance?

Zjistěte, co vše jim nový produkt nabízí.

Zjistit více

Finanční fondy


Informace o finančních fondech životního pojištění.

Nabídka fondů

Pojistná událost


Formuláře pro nahlášení pojistné události.

Přejít na stránku

Dokumenty


Všechny potřebné dokumenty na jednom místě.

Zobrazit vše