Přeskočit na: Obsah

09.05.2024

Změna úrokové sazby u fondu NN54 – Strategie s vyhlašovanou úrokovou sazbou

V návaznosti na pokračující uvolňování měnové politiky českou centrální bankou NN Životní pojišťovna mění vyhlašovanou úrokovou sazbu fondu investičního životního pojištění NN Orange Invest NN54 – Strategie s vyhlašovanou úrokovou sazbou. Od 1. června 2024 budou ceny jednotek fondu růst o 4,5 % ročně. Aktuální sazbu 5,5 % p. a. tedy snížíme o jeden procentní bod.

K tomuto kroku přistupujeme poté, co Česká národní banka několikrát snížila úrokové sazby. Na měnově-politická rozhodnutí centrální banky přirozeně reagovaly peněžní a dluhopisové trhy, na nichž investujeme prostředky výše zmíněného fondu, a tak došlo k celkovému poklesu výnosů.

Snížení vyhlašované sazby nezpůsobí pokles cen jednotek. Jen od začátku června porostou o něco pomaleji.

Při zavedení fondu NN54 v loňském roce jsme zmiňovali, že chceme, aby tento fond mohl úspěšně konkurovat i spořicím účtům. Jsme přesvědčeni, že se nám povedlo naši ambici naplnit v plné míře a že i po snížení úrokové sazby fond NN54 nadále patří s vyhlášeným zhodnocení 4,5 % ročně k tomu nejlepšímu, co se konzervativnímu investorovi v rámci celého finančního trhu nabízí.