Přeskočit na: Obsah

30.08.2023

Češi jako národ pohodářů? Stresu máme málo, ale rádi bychom ještě zpomalili

Dvě třetiny Čechů ve svém životě nemají problém se stresem. Aktivně proti němu bojujeme a hledáme cesty, jak zabránit vyhoření a mít více klidu. Tato pozitivní zjištění přinesl průzkum NN pojišťovny a penzijní společnosti. Polovina Čechů přesto přiznává, že je na ně současný životní rytmus moc rychlý a v dlouhodobé perspektivě cítí nejistotu.

Zdravý duch je základem zdravého těla, dalo by se otočit známé sokolské heslo. Psychická rovnováha člověku pomáhá žít déle, ale také si život lépe vychutnat. Nenadálým a nechtěným změnám se v životě vyhnout nedá, důležité ale je, jak se v danou chvíli dokážeme vyrovnat se vzniklým stresem.

Čerstvý mezinárodní průzkum NN pojišťovnypenzijní společnosti zahrnul 11 zemí světa a ukázal, že Češi jsou na tom se stresem relativně dobře. 65 % reprezentativního vzorku dospělé české populace uvedlo, že ve svém životě nepociťuje téměř žádný nebo jen malý stres. Zbylých 35 % Čechů je stresu vystaveno občas nebo velmi často, což je ve srovnání s ostatními zeměmi pod průměrem.

Nejčastěji lidé zmiňují aktivity k posílení mentální odolnosti, a to například meditaci, jógu nebo tai-chi. Jiní sázejí třeba na pravidelná sezení s odborníky zacílené na posílení duševní pohody – v nedávné době se mu věnovalo 8 % respondentů.

Stresu a nejistotě se dá částečně předcházet i dostatečným finančním zajištěním sebe i blízkých. „Kdo chce být připraven i na možné důsledky nečekaných zvratů v životě, měl by myslet nejen na spoření na penzi, ale i na kvalitní zajištění těch hlavních životních rizik, kterými jsou především invalidita, nesoběstačnost ale i ztráta živitele rodiny,“ radí Michal Korejs, ředitel produktového vývoje NN Životní pojišťovny.

Obavy z potřeby péče

Podle průzkumu NN jen 8 % Čechů uvádí, že pociťuje úzkost nebo depresi často nebo většinou. Ještě o něco méně z nás (4,6 %) si v poslední době muselo vzít volno z práce z důvodu vyhoření. Pod neustálým tlakem se cítí být 14 % českých respondentů. V mezinárodním srovnání se v neustálém presu cítí nejčastěji Řekové (26 %), dále Poláci (23 %) a Belgičani (22 %).

Z rizik, která nás mohou potkat, mají Češi největší obavy z toho, aby ve stáří nebyli na obtíž svému okolí. Takové situace se podle loňského průzkumu České asociace pojišťoven obává 73 % populace.

„Stáří s sebou často přináší chvíle, kdy se člověk o sebe není schopen postarat – ať už kvůli fyzickým nebo psychickým limitům. Lépe se s vědomím tohoto rizika žije, pokud víme, že v tom nezůstaneme sami a že potřebou péče nezatížíme příliš své blízké. Proto je tady připojištění dlouhodobé péče, které u nás díky pojistnému plnění až do věku 95 let otevírá další možnosti pomoci nad rámec státní podpory,“ uzavírá Korejs.