Přeskočit na: Obsah

01.09.2023

NN Group vykázala v 1H23 silnou tvorbu provozního kapitálu a solidní obchodní výsledky

Shrnutí hlavních bodů z výsledků NN Group za první pololetí 2023:                  

Silná tvorba provozního kapitálu a odolná rozvaha umožňují další vysoké kapitálové výnosy pro akcionáře

Provozní tvorba kapitálu vykázala v první polovině roku 2023 meziroční nárůst o 14,8 procenta na 997 milionů eur na srovnatelném základě, což odráží vyšší příspěvky z nizozemské neživotní pojišťovny a divizí Insurance Europe a bankovnictví; dokládá to sílu našeho diverzifikovaného obchodního portfolia.

Ukazatel Solvency II skupiny NN se zvýšil na 201 procent ze 197 procent k 31. prosinci 2022, a to zejména díky silné provozní tvorbě kapitálu, což bylo částečně kompenzováno odlivem kapitálu k akcionářům.

Zavázali jsme se k politice návratnosti kapitálu, která spočívá v progresivní dividendě na akcii a v ročním zpětném odkupu akcií v objemu nejméně 250 milionů eur; prozatímní dividenda za rok 2023 činí 1,12 eura na kmenovou akcii.

Aktualizace výhledu kombinovaného poměru na 91-93 procent z 93-95 procent u nizozemské neživotní pojišťovny na rok 2025 odráží diskontní efekty vyplývající z přechodu na účetní standardy IFRS 17 a také pokračující dobré obchodní výsledky.

Provozní výsledek vzrostl o 24,5 procenta na 1,4 miliardy eur z 1,12 miliardy eur v první polovině roku 2022, což odráží lepší výsledky ve většině segmentů. Čistý výsledek hospodaření v prvním pololetí roku 2023 činil 0,6 miliardy eur. Od tohoto vykazovaného období jsou výsledky zpracovány na základě účetních standardů IFRS 9 a IFRS 17; všechny výsledky užité pro srovnání byly přepočteny.

Solidní obchodní výsledky i přes nestabilní makroekonomické prostředí

Silný čistý příliv finančních prostředků v objemu 1,3 miliardy eur v penzijním pojištění se stanovenou výší příspěvků v Nizozemsku; nárůst z 0,9 miliardy eur v první polovině roku 2022.

Navázali jsme na výraznou obchodní dynamiku v divizi Insurance Europe, a to díky vyšším prodejům a přínosům převzatých aktivit životní pojišťovny MetLife v Polsku a Řecku.

Silný kombinovaný poměr na úrovni 90,1 procenta v nizozemské neživotní pojišťovně; bankovnictví těžilo z vyšších úrokových sazeb.

Hodnota nového obchodu (VNB) činila 195 milionů eur, což je méně než 257 milionů eur v první polovině roku 2022, zejména v důsledku nižších prodejů a negativního měnového vlivu u japonské životní pojišťovny.

Dobrý pokrok v realizaci strategie zaměřené na zákazníky, lidi a společnost a komunity

Výsledky průzkumů spokojenosti zákazníků na evropských trzích vykazují rostoucí trend; nizozemské a mezinárodní pojišťovny jsou na stejné úrovni jako průměr trhu, a to i díky digitalizaci a umělé inteligenci (AI).

Míra angažovanosti zaměstnanců zůstává na vysoké úrovni 7,9 bodu, což odráží naše úsilí o další rozvoj atraktivního a inkluzivního pracovního prostředí i za napjatých podmínek na trhu práce.

Neustálý pokrok v našem úsilí o udržitelnost s celkovými investicemi do klimatických řešení ve výši devíti miliard eur; zveřejnění prvních průběžných nulových čistých emisních cílů v dekarbonizaci pro naše hypoteční a pojišťovací portfolia.

Prohlášení generálního ředitele NN Group Davida Knibbeho:

 „Dnes zveřejňujeme dobré výsledky za první pololetí roku 2023 a oznamujeme i slušný pokrok v plnění našich strategických a finančních cílů, což svědčí o síle našeho diverzifikovaného podnikatelského portfolia v tomto nejistém makroekonomickém prostředí. Provozní tvorba kapitálu vzrostla v porovnání s prvním pololetím roku 2022 o 14,8 procenta na 997 milionů eur, a to bez zahrnutí dopadu prodeje naší divize správy aktiv v dubnu 2022. Zrcadlí to silné obchodní výsledky nizozemské neživotní pojišťovny a divizí Insurance Europe a bankovnictví, které bohatě kompenzují pokles provozní tvorby kapitálu u nizozemské životní pojišťovny, zejména v důsledku nepříznivého vývoje na finančních trzích. Naše kapitálová pozice zůstává odolná a nadále jsme spokojeni s vysokou kvalitou našeho investičního portfolia.

Naše obchodní výsledky byly ve všech oblastech podnikání solidní. Naše nizozemská životní pojišťovna dosáhla v penzijním pojištění se stanovenou výší příspěvků čistého přílivu finančních prostředků v objemu 1,3 miliardy eur, což je výrazný nárůst oproti 0,9 miliardy eur v první polovině roku 2022 a svědčí to o naší silné pozici na nizozemském penzijním trhu. Nizozemská neživotní pojišťovna vykázala výrazné zlepšení kombinovaného poměru na 90,1 procenta, jelikož těžila z příznivého škodního průběhu podpořeného příznivým počasím, jakož i z vyšších úrokových sazeb. Insurance Europe navázala na předchozí příznivou dynamiku, což se projevilo vyššími prodeji v celém regionu navzdory inflačním tlakům na mnoha našich trzích.

Dosáhli jsme dalšího pokroku v naší strategii zaměřené na zákazníky, naše talentované zaměstnance a přínos pro společnost. Stali jsme se jednou z prvních společností, které začaly pracovat s ChatGPT ve vlastním zabezpečeném prostředí v rámci našeho zaměření na posílení našich digitálních kapacit s cílem dále zlepšit spokojenost zákazníků. V současné době se tato technologie používá v našich call centrech a přístup k tomuto nástroji má více než 4 000 kolegů, částečně i proto, abychom dokázali najít další možnosti uplatnění v rámci celého našeho podnikání. V Nizozemsku zintenzivňujeme úsilí, abychom našim zákazníkům pomohli zorientovat se ve změnách na penzijním trhu, k nimž došlo po schválení penzijní reformy nizozemským senátem v květnu 2023. Na všech našich evropských trzích stupňujeme úsilí reagovat na nárůst psychických problémů dalšími produkty a službami. Od července pomáháme zákazníkům, kteří se potýkají se škodami způsobenými extrémním počasím letošního léta.

Těší nás pokračující vysoká míra angažovanosti našich zaměstnanců na úrovni 7,9 bodu. Tento ukazatel se oproti konci roku 2022 nezměnil, což svědčí o našem důrazu na budování atraktivního a inkluzivního pracovního prostředí i přes napjatou situaci na trhu práce, například podporou dobrých životních podmínek našich kolegů a nabídkou příležitostí k růstu. Nadále dosahujeme pokroku v začleňování kritéria udržitelnosti do všeho, co děláme. Spustili jsme investiční fond o objemu 300 milionů eur na infrastrukturní klimatická řešení, dále jsme zpřísnili náš postoj k vlastním investicím v ropném a plynárenském sektoru a letos v létě jsme zveřejnili naše první prozatímní nulové čisté emisní cíle v dekarbonizaci pro hypoteční a pojišťovací portfolia.

Díky těmto výsledkům jsme i nadále na dobré cestě k dosažení ambiciózních strategických a finančních cílů pro rok 2025, a to i přes přetrvávající makroekonomické výzvy. Rádi bychom poděkovali našim zákazníkům, zaměstnancům a akcionářům za jejich pokračující důvěru a angažovanost.“

Kličové údaje NN Group

Hlavní výsledky divize Insurance Europe:

Provozní tvorba kapitálu vzrostla o 10 procent na 218 milionů eur ze 198 milionů eur v první polovině roku 2022, což odráží zejména obchodní výsledky, včetně pozitivního přínosu převzatých aktivit životní pojišťovny MetLife v Polsku a Řecku.

Hodnota nového obchodu se snížila na 114 milionů eur, což je o 10,1 procenta méně než 127 milionů eur v první polovině roku 2022, a to zejména v důsledku změn důchodové legislativy zavedených na Slovensku, dopadu nižších objemů prodeje pojistek vázaných na hypotéky v bankopojišťovacím kanálu a nepříznivých změn pojistně-matematických předpokladů, které byly částečně kompenzovány vyšším prodejem v celém regionu včetně příspěvku převzatých aktivit společnosti MetLife.

Provozní výsledek divize Insurance Europe se zvýšil o 18,1 procenta na 219 milionů eur ze 185 milionů eur v první polovině roku 2022, a to zejména díky obchodním výsledkům, včetně přínosu převzatých aktivit pojišťovny MetLife, a také díky prodeji uzavřeného portfolia životních pojištění společností NN Belgie. To bylo částečně kompenzováno nižším výsledkem nákladů na služby a nižším výsledkem z penzijního podnikání.