Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v souvislosti se životním pojištěním a poskytováním investičních služeb je Finanční arbitr ČR  a pro spory z penzijního připojištění se státním příspěvkem a doplňkového penzijního spoření Česká obchodní inspekce.

Pro řešení případného sporu ze smlouvy uzavřené on-line (tj. prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku) může spotřebitel využít rovněž Platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line.