Přeskočit na: Obsah

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v souvislosti s životním pojištěním, distribucí spotřebitelských úvěrů, stavebního spoření a poskytováním investičních služeb je Finanční arbitr ČR. Klient se může obrátit taktéž i na Českou obchodní inspekci.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů týkajících se poskytování neživotního pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce nebo Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven.

V případě sporů z penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření je možné tyto spory taktéž řešit mimosoudní cestou, a to prostřednictvím České obchodní inspekce.

Pro řešení případného sporu ze smlouvy uzavřené on-line (tj. prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku) může spotřebitel využít rovněž Platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line.

Klientský portál Moje NN

Chci mít přehled a kontrolu.

Přihlásit se

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.