Přeskočit na: Obsah

Roční výpisy

Penzijní připojištění (smlouva začíná „00“)

Kdy obdržím roční výpis?

Roční výpisy zasíláme na přelomu dubna a května po zasedání představenstva, které určí výši zhodnocení za uplynulý rok. Stanovená výše zhodnocení je uvedena v ročním výpisu.

Co je v ročnímu výpisu uvedeno?

V ročním výpisu jsou uvedeny parametry smlouvy, celková naspořená částka a přehled plateb, které byly na smlouvu připsány v uplynulém roce. Státní příspěvky se připisují čtvrtletně (zpětně za předcházející čtvrtletí), proto v ročním výpisu je uveden součet připsaných státních příspěvků za předcházející tři měsíce.

Jakým způsobem obdržím roční výpis?

Roční výpisy zasíláme jedním z níže uvedených způsobů dle nastavení Vaší smlouvy:

Náhled ročního výpisu z penzijního připojištění

Zobrazit

Doplňkové penzijní spoření (smlouva začíná „02“)

Kdy obdržím roční výpis?

Roční výpisy zasíláme na přelomu ledna a února.

Co je v ročnímu výpisu uvedeno?

V ročním výpisu jsou uvedeny parametry smlouvy, celková naspořená částka a přehled plateb, které byly na smlouvu připsány v uplynulém roce. Státní příspěvky se připisují čtvrtletně (zpětně za předcházející čtvrtletí), proto v ročním výpisu je uveden součet připsaných státních příspěvků za předcházející tři měsíce.

Jakým způsobem obdržím roční výpis?

Roční výpisy zasíláme jedním z níže uvedených způsobů dle nastavení Vaší smlouvy:

Náhled ročního výpisu z doplňkového penzijního spoření 

Zobrazit

 

Osobní penzijní účet se skládá z peněžního podúčtu a majetkového podúčtu

Peněžní podúčet platby příspěvků (jejich hodnota před zainvestováním)
Majetkový podúčet hodnota smlouvy po zainvestování do fondů
Obraty na osobním penzijním podúčtu

všechny příchozí platby na smlouvu za uplynulý rok

Co ovlivňuje zhodnocení mé smlouvy?

Zhodnocení závisí na Vámi zvolené investiční strategii.