Přeskočit na: Obsah

Roční výpisy

Zpět

Kdy mi přijde roční výpis?

  • na přelomu dubna a května  - u smlouvy Penzijního připojištění (smlouva začíná „00“)
  • na přelomu ledna a února - u smlouvy Doplňkového penzijního spoření (smlouva začíná „02“)

Co je v ročnímu výpisu uvedeno?

V ročním výpisu jsou uvedeny parametry smlouvy, celková naspořená částka a přehled plateb, které byly na smlouvu připsány v uplynulém roce.

Státní příspěvky se připisují čtvrtletně (zpětně za předcházející čtvrtletí). Státní příspěvky za čtvrté čtvrtletí se nárokují a připisují na účet v roce následujícím.

Jak mi roční výpis dorazí?

Roční výpisy zasíláme:

  • prostřednictvím portálu Moje NN,
  • e-mailem,
  • nebo poštou, podle toho, jak máte zasílání nastaveno ve smlouvě. Nastavení si můžete změnit.

Náhled ročního výpisu z penzijního připojištění (smlouva začíná „00“) 

Zobrazit

Náhled ročního výpisu z doplňkového penzijního spoření (smlouva začíná „02“)

Zobrazit

 

Na ročním výpisu DPS vidím, že se penzijní účet skládá z peněžního a majetkového podúčtu. Co to znamená?

Peněžní podúčet platby příspěvků (jejich hodnota před zainvestováním)
Majetkový podúčet hodnota smlouvy po zainvestování do fondů
Obraty na osobním penzijním podúčtu

všechny příchozí platby na smlouvu za uplynulý rok

Co ovlivňuje zhodnocení mé smlouvy DPS?

Zhodnocení závisí na vámi zvolené investiční strategii.