Přeskočit na: Obsah

Mimořádný výběr

Zpět

Mám smlouvu investičního životního pojištění s:

desetimístným číslem
(začínající 33xxxxxxxx nebo 11xxxxxxxx)

 • NN Orange Bonus, Invest
 • NN Blue
 • jiné pojištění bývalé pojišťovny Aegon

 

Více o mimořádném výběru

osmimístným číslem
(xxxxxxxx)

 • NN Smart
 • Investor
 • jiné pojištění bývalé pojišťovny ING

 

Více o mimořádném výběru

Nepamatujete si, které životní pojištění máte u nás sjednáno?

Zadejte číslo smlouvy a my vás nasměrujeme.


Smlouva životního pojištění s desetimístným číslem

(ve formátu 33xxxxxxxx nebo 11xxxxxxxx)

U jakých typů smluv můžete žádat o mimořádný výběr?

U smluv investičního životního pojištění, na kterých je nastavena možnost mimořádného výběru a dostatečná rezerva. Minimální výběr je 5000 Kč. 
Informace o nastavení smlouvy najdete ve výročním dopise.

Jakým způsobem je možné zažádat o mimořádný výběr?

Žádost o mimořádný výběr do 25 000 Kč můžete zaslat poštou na adresu společnosti nebo z e-mailu, který jste nám uvedl ve smlouvě, na adresu dotazy@nn.cz.
Žádost o mimořádný výběr nad 25 000 Kč s úředně ověřeným podpisem nám pošlete na adresu NN Životní pojišťovna, Nádražní 344/25, 150 00  Praha 5
V případě, že budete chtít peníze zaslat na číslo účtu, ze kterého jste hradil pojistné, postačuje ověření finančním poradcem na příslušném formuláři.

Co je autorizační e-mail?

Je to váš zaregistrovaný e-mail, který jste nám uvedl při sjednání smlouvy.

Můžu udělat mimořádný výběr u smlouvy daňově uznatelné?

Ano, můžete. Následně vám však vzniká povinnost zpětného dodanění uplatněných daňových odečtů. Povinnost zpětného dodanění se týká i příspěvků zaměstnavatele zasílaných na vaši smlouvu. Smlouva bude již nadále vedená jako daňově neodečitatelná a zaměstnavatel na ni již nemůže přispívat. Tato změna daňového režimu je nevratná.

Smlouva životního pojištění s osmimístným číslem

(ve formátu xxxxxxxx)

U jakých typů smluv je možné žádat o mimořádný výběr?

O mimořádný výběr je možné zažádat u:

 • Investičních smluv životního pojištění
 • Životního pojištění Rodina – v případě, že byl do smlouvy vložen mimořádný vklad
 • Životního pojištění NN Smart Senior – v případě, že byl do smlouvy vložen mimořádný vklad

Zároveň je třeba mít smlouvu nastavenou na možnost mimořádných výběrů. Tuto informaci máte uvedenou v pojistné smlouvě.

Jakým způsobem je možné zažádat o mimořádný výběr?

1. Vyplňte formulář.
2. Podívejte se, zda potřebujete úředně ověřený podpis:

Pravidla pro výplatu
Při výplatě částky nižší než 25 000,- Kč na jakýkoli účet nebo při výplatě částky  vyšší než 25 000,- Kč na účet, ze kterého bylo hrazeno běžné pojistné. Bez úředně ověřeného podpisu
Při výplatě částky rovné, nebo vyšší než 25 000 Kč na účet, ze kterého nebylo hrazeno běžné pojistné. Úředně ověřený podpis (notář, obecní úřad, Czech Point)

 

3. Vytištěný a podepsaný formulář nám pošlete.

poštou: NN Životní pojišťovna, Nádražní 344/25, 150 00  Praha 5
datovou schránkou, pokud je vedena na vlastníka smlouvy: 5dgb3c4
e-mailem: na adresu skenovani@nn.cz

Podmínky pro přijetí požadavku e-mailem:

 • ve smlouvě máte nastavenou možnost mimořádných výběrů,
 • dal jste nám souhlas s elektronickou komunikací,
 • e-mail nám posíláte z adresy, která je na smlouvě registrovaná,
 • přejete si výplatu na číslo účtu, ze kterého běžně hradíte pojistné.
Kdy obdržím finance?

do 14 dní od doručení a zpracování žádosti

Mohu udělat mimořádný výběr, i když jsem na smlouvu uplatňoval daňový odpočet?

Pokud jste uplatňoval daňové odpočty a teď si přejete vybrat ze smlouvy peníze, bude mít vaše rozhodnutí následující dopady:

 • Smlouva přestane být daňově odečitatelná.
 • Budete muset dodanit všechny soukromé příspěvky, na které byla uplatněna daňová úleva po 1. 1. 2015.
 • Dodanit bude nutné také všechny příspěvky zaměstnavatele poskytnuté po 1. 1. 2015.
 • Změnu je samozřejmě nutné oznámit zaměstnavateli, pokud na smlouvu přispíval.

Chcete-li přesto smlouvu změnit, postupujte takto:

 1. Ve formuláři změňte nastavení na smlouvu umožňující mimořádné výběry.
 2. Formulář vytiskněte a podepište.
 3. Pošlete nám ho poštou na adresu NN Životní pojišťovna, Nádražní 344/25, 150 00  Praha 5
  nebo
  pokud jste nám dal souhlas s elektronickou komunikací, můžete formulář poslat mailem z vaší registrované  adresy na skenovani@nn.cz