Přeskočit na: Obsah

Ukončení smlouvy

Zpět

Mám smlouvu životního pojištění s:

desetimístným číslem
(začínající 33xxxxxxxx nebo 11xxxxxxxx)

 • NN Orange Bonus, Invest, Orange Risk
 • NN Blue
 • jiné pojištění bývalé pojišťovny Aegon

 

Více o ukončení smlouvy

osmimístným číslem
(xxxxxxxx)

 • NN Smart
 • Investor
 • jiné pojištění bývalé pojišťovny ING

 

Více o ukončení smlouvy

Nepamatujete si, které životní pojištění máte u nás sjednáno?

Zadejte číslo smlouvy a my vás nasměrujeme.


Smlouva životního pojištění s desetimístným číslem

(ve formátu 33xxxxxxxx nebo 11xxxxxxxx)

Dožití se konce pojištění 

Smlouvy životního pojištění se sjednávají na dobu určitou. Po dožití smlouvy vás písemně upozorníme, abyste si mohl/a zažádat o výplatu peněz.

Postup je jednoduchý:

 1. O výplatu peněz při dožití pojištění žádá hlavní pojištěná osoba. 
 2. Vyplňte žádost nechte úředně ověřit svůj podpis.​
 3. Žádost pošlete poštou na adresu NN Životní pojišťovna, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.

Výpověď smlouvy do dvou měsíců od vystavení pojistky
 • Pro ukončení smlouvy do dvou měsíců od počátku pojištění je třeba zaslat vyplněný formulář poštou na adresu NN Životní pojišťovna, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
 • Po obdržení žádosti běží 8denní výpovědní lhůta.
 • O vypořádání finančních prostředků vás budeme informovat dopisem.
Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od smlouvy můžete do 30 dnů od aktivace smlouvy.
Vyplňte formulář a pošlete nám ho poštou na adresu NN Životní pojišťovna, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
Smlouvu životního pojištění ukončíme a vrátíme vám zaplacené pojistné.

Předčasné zrušení smlouvy

Co znamená předčasně ukončit smlouvu?
Životní pojištění se sjednává na dobu určitou. Pokud ho zrušíte dříve, než smlouva doběhne do konce („dožije“), je to předčasné ukončení. Udělat to můžete, ale je to pro vás nevýhodné:

 • Část peněz již byla spotřebována na krytí sjednaných rizik, tedy dostanete méně peněz, než kolik jste zaplatili, tzv. odkupné.
 • Vy a vaši blízcí ztrácíte možnost získat peníze v případě nepříjemné životní události.
 • Rozhodnete-li se v budoucnu znovu pojistit, je pravděpodobné, že vzhledem k věku a zdravotnímu stavu vás pojištění přijde dráž, než je to stávající.

Životní pojištění je velmi variabilní – náš poradce vám určitě pomůže přenastavit pojištění k vaší spokojenosti.

Pokud vaše rozhodnutí předčasně ukončit smlouvu trvá, pošlete nám vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem (u smluv s nulovým odkupným stačí i ověření poradcem) na adresu NN Životní pojišťovna, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5. 
Jakmile vaše žádost dorazí k nám, začne běžet výpovědní lhůta (např. u měsíční frekvence placení je to 6 týdnů). Po jejím uplynutí smlouvu ukončíme k následujícímu datu splatnosti.
Pokud vám vznikl nárok na výplatu odkupného, peníze vám vyplatíme do 30 dnů od data ukončení pojistné smlouvy.

Jak změnit číslo účtu pro výplatu odkupného? 

O změnu čísla účtu nás požádejte písemně.
Zkontrolujte v tabulce, zda potřebujete úředně ověřit svůj podpis.
Žádost pošlete poštou na adresu NN Životní pojišťovna, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
V případě, že se jedná o částku do 25 000,- Kč, můžete žádost poslat i  z e-mailu, který jste nám uvedl na smlouvě, na adresu dotazy@nn.cz.

Pravidla pro výplatu odkupného

Při výplatě částky nižší nebo rovné 25 000,- Kč na jakýkoli účet.

Bez úředně ověřeného podpisu.

Při výplatě částky vyšší než 25 000,- Kč na účet, ze kterého nebylo hrazeno běžné pojistné.

Úředně ověřený podpis (notář, obecní úřad, Czech Point).

Při výplatě částky vyšší než 25 000,- Kč na účet, ze kterého bylo hrazeno běžné pojistné.

Úředně ověřený podpis (notář, obecní úřad, Czech Point) nebo ověření od finančního poradce.

Při výplatě částky vyšší než 500 000,- Kč na jakýkoli účet.

Úředně ověřený podpis (notář, obecní úřad, Czech Point).

Smlouva životního pojištění s osmimístným číslem

(ve formátu xxxxxxxx)

Dožití se konce pojištění

Smlouvy životního pojištění se sjednávají na dobu určitou. Po uplynutí sjednané doby pojištění končí.
Dva měsíce před koncem pojištění vás písemně upozorníme, abyste si mohl/a zažádat o výplatu peněz.
Postup je jednoduchý:

 1. O výplatu peněz při dožití pojištění žádá pojištěná osoba. 
 2. Vyplněnou žádost je třeba poslat na adresu NN Životní pojišťovna, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
Pravidla pro výplatu

Při výplatě částky nižší než 25 000,- Kč na jakýkoli účet nebo při výplatě částky  vyšší než 25 000,- Kč na účet, ze kterého bylo hrazeno běžné pojistné.

Bez úředně ověřeného podpisu.
Při výplatě částky rovné, nebo vyšší než 25 000 Kč na účet, ze kterého nebylo hrazeno běžné pojistné. Úředně ověřený podpis (notář, obecní úřad, Czech Point).
Při výplatě částky rovné nebo vyšší než 500 000,- Kč na jakýkoli účet. Úředně ověřený podpis (notář, obecní úřad, Czech Point).

V některých případech je třeba u výplaty podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, provést i identifikaci fyzické osoby. Pro více informací klikněte na tuto stránku.

Výpověď smlouvy do dvou měsíců od vystavení pojistky
 • Pro ukončení smlouvy do dvou měsíců od vystavení pojistky je třeba zaslat vyplněný formulář poštou na adresu NN Životní pojišťovna, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
 • Po obdržení žádosti běží 8denní výpovědní lhůta.
 • O vypořádání finančních prostředků vás budeme informovat dopisem.
Odstoupení od smlouvy
 • Odstoupit od smlouvy můžete do 30 dnů od aktivace smlouvy.
 • ​Vyplňte formulář a pošlete nám ho poštou na adresu NN Životní pojišťovna, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.
 • Smlouvu životního pojištění ukončíme a vrátíme vám zaplacené pojistné.

Předčasné zrušení smlouvy

Co znamená předčasně ukončit smlouvu?
Životní pojištění se sjednává na dobu určitou. Pokud ho zrušíte dříve, než smlouva doběhne do konce („dožije“), je to předčasné ukončení.
Udělat to můžete, ale je to pro vás nevýhodné:

 • Část peněz již byla spotřebována na krytí sjednaných rizik, tedy dostanete méně peněz, než kolik jste zaplatili, tzv. odkupné.
 • Vy a vaši blízcí ztrácíte možnost získat peníze v případě nepříjemné životní události.
 • Pokud jste uplatňovali daňové odpočty, budete je muset zpětně dodanit. Jestliže vám po 1.1.2015 přispíval zaměstnavatel, je nutné dodanit i jeho příspěvky.
 • Rozhodnete-li se v budoucnu znovu pojistit, je pravděpodobné, že vzhledem k věku a zdravotnímu stavu vás pojištění přijde dráž, než je to stávající.

Životní pojištění je velmi variabilní – náš poradce vám určitě pomůže přenastavit pojištění k vaší spokojenosti. 

Pokud vaše rozhodnutí předčasně ukončit smlouvu trvá, pošlete nám vyplněný formulář na adresu NN Životní pojišťovna, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 
nebo 
do datové schránky 5dgb3c4 (schránka musí být vedena na jména vlastníka smlouvy).

Pravidla pro výplatu odkupného

Při výplatě částky nižší než 25 000,- Kč na jakýkoli účet nebo při výplatě částky  vyšší než 25 000,- Kč na účet, ze kterého bylo hrazeno běžné pojistné.

Bez úředně ověřeného podpisu.
Při výplatě částky rovné, nebo vyšší než 25 000 Kč na účet, ze kterého nebylo hrazeno běžné pojistné. Úředně ověřený podpis (notář, obecní úřad, Czech Point).
Při výplatě částky rovné nebo vyšší než 500 000,- Kč na jakýkoli účet. Úředně ověřený podpis (notář, obecní úřad, Czech Point).

V některých případech je třeba u výplaty podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, provést i identifikaci fyzické osoby. Pro více informací klikněte na tuto stránku.

Jak změnit číslo účtu pro výplatu odkupného?

O změnu čísla účtu nás požádejte písemně. Nechte úředně ověřit svůj podpis a žádost pošlete na adresu NN Životní pojišťovna, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.