Přeskočit na: Obsah

Pojistná událost

Nahlaste pojistnou událost bez prodlení

Pokud chcete uplatnit nárok na pojistné plnění, zkontrolujte nejprve rozsah svojí pojistné smlouvy – jaká rizika máte sjednána a ze kterých pojištění či připojištění lze nárok uplatnit.

Plnění může být uplatňováno i z více sjednaných pojištění nebo připojištění. Například při úrazu můžete uplatnit nárok na pojistné plnění z úrazového připojištění a zároveň třeba z připojištění pracovní neschopnosti či hospitalizace.

Pro nahlášení pojistné události online
pokračujte kliknutím na příslušný odkaz:

Úraz - online hlášení

Ošetřování dítěte - online hlášení

Pracovní neschopnost - online hlášení

Hospitalizace - online hlášení

Pokud chcete nahlásit jinou škodu nebo nechcete využít online hlášení,
pokračujte kliknutím na následující odkazy:

Úraz

Hospitalizace nebo pracovní neschopnost

Závažné onemocnění

Invalidita

Úmrtí 

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.