Jděte přímo na: Obsah

Závažné onemocnění

Otázky a odpovědi

Jaká onemocnění jsou kryta v rámci pojištění závažných onemocnění?

Onemocnění a jejich přesné definice jsou uvedeny v pojistných podmínkách – např. rakovina, infarkt myokardu, mrtvice, transplantace důležitých orgánů, roztroušená skleróza apod.

Která onemocnění jsou plněna již při mírnějším rozsahu?

Jedná se o onemocnění rakovinou, srdečním infarktem, mrtvicí a roztroušenou sklerózou.

Co se stane s tímto připojištěním po proplacení pojistné události?

Pojištění tímto momentem zaniká. Výjimkou je plnění při mírnějším stupni závažného onemocnění, kdy je vyplaceno částečné plnění a pojištění pokračuje dále. Zaniká až případnou výplatou plnění při extrémním rozsahu daného závažného onemocnění.

Co kryje pojištění ZO PLUS pro ženy?

Pojištění kryje zejména vážná onemocnění a komplikace spojené s těhotenstvím a porodem a rovněž i nejčastější vrozené vady dítěte, jako např. vrozené srdeční vady, Downův syndrom, rozštěp rtu a/nebo patra apod.