Přeskočit na: Obsah

Vývoj fondů

Finanční fondy životního pojištění

Informace o finančních fondech životního pojištění

Prohlédněte si nabídku fondů investičního životního pojištění. Najdete zde základní informace o fondech i o vývoji jejich cen a výkonnosti.

Rychlý přehled výnosu fondů

Podrobný přehled vývoje fondů

Používání tohoto informačního nástroje je jednoduché.
Postupujte následovně:

  • Vyberte si jednu ze záložek (fondy, investiční strategie, nebo strategie životního cyklu)
  • Označte fondy nebo strategie, které vás zajímají
  • Klikněte na tlačítko „Zobrazit"

Upozornění: Při volbě finančního fondu je nutné vzít v úvahu, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Každá investice obsahuje riziko kolísání hodnoty.

Garantovaný fond k investičnímu životnímu pojištění NN Smart a životnímu pojištění Smart Senior garantuje nezáporný vývoj ceny podílové jednotky a zhodnocení ve výši sazby vyhlašované pojišťovnou. Od 15.10.2016 je tato vyhlašovaná sazba ve výši 0,05 %. p.a.
Historické hodnoty vyhlašované sazby Garantovaného fondu naleznete zde.

Informace o ukazateli nákladovosti podkladových fondů TER (Total Expense Ratio) naleznete zde.

Celková hodnota fondů k 30.11.2021 : 13 515 857 729,24 Kč

Výběr fondů


Investiční strategie


Strategie životního cyklu