Cena života () Přidat do oblíbených

Cena života

Na čem v životě opravdu záleží?

Uspořádali jsme na toto zajímavé téma kulatý stůl
s předními odborníky a zajímavými osobnostmi.

Cena života

Jak ji definovat?  Proč ji vůbec určovat? Lze ji vyčíslit? Pragmatismus, nebo rouhání? Jak to vidí právo? Co na to víra? Jak se mění v průběhu života? Teorie vs. osobní zkušenost.

Naším sloganem je „Na vás záleží“. Proto jsme se rozhodli prostřednictvím průzkumu veřejného mínění zjistit, na čem Čechům v životě opravdu záleží a co děláme pro to, abychom si kýženou kvalitu života udrželi. Například správnou životosprávou a sportem můžeme přispět k dobrému fyzickému zdraví, prostřednictvím správného finančního přístupu zas můžeme dbát o zdraví našich financí. Zeptali jsme se  i na to, jakou cenu má dle názoru respondentů jeden lidský život.

Průzkum potvrdil, že otázka „ceny“ života je choulostivá. Největší část respondentů nebyla schopna stanovit cenu jednoho lidského života s tím, že ji vyčíslit nelze nebo ji neumí posoudit. Čtvrtina oslovených by lidský života ocenila na více než 30 milionů korun, zatímco aktuální metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví má strop zhruba na 20 milionech korun. To je ostře v kontrastu s tím, že průměrný Čech ohodnocuje pojištěním svůj život o desítky násobků méně – pouze na 300 tisíc korun.

Proto jsme 23. června v divadle Kolowrat uspořádali kulatý stůl s experty a zajímavými osobnostmi, kteří mají díky své odbornosti nebo osobním zkušenostem k tématu a výsledkům našeho průzkumu co říct.

Záznam z kulatého stolu a medailonky osobností, které v rámci něj vystoupily, můžete zhlédnout na portálu Playtvák.cz.

 

Moderátor:

Miroslav Augustin

Diskutující:

  • Lucie Bílá – zpěvačka
  • Jiří Čapek, MBA – generální ředitel NN pojišťovny a penzijní společnosti ČR/SR
  • Marek Holeček - český horolezec, který se zabývá objevováním nových výstupových směrů v nejvyšších horách světa
  • RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. – ředitel Sociologického ústavu AV ČR
  • PhDr. Martin Loučka, Ph.D. – ředitel Centra paliativní péče, psycholog
  • Mgr. David Marek, Ph.D. – hlavní ekonom společnosti Deloitte
  • Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC – primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce
  • Mgr. Zvonimír Šorm – evangelický kněz
  • MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. – přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK

Více o diskutujících najdete zde.