Přeskočit na: Obsah

16.01.2018

Daňové odpočty a daňová potvrzení

Chtěli byste si z daňového základu odečíst příspěvky zaplacené na životním pojištění a penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření? Není problém! NN Životní pojišťovna a NN Penzijní společnost rozesílá potvrzení o zaplaceném pojistném za rok 2017 ke všem smlouvám, na které se daňové úlevy vztahují.

Kdy bude NN odesílat daňová potvrzení?

 • Daňová potvrzení pro penzijní produkty odesíláme postupně v termínu od 16. 1. 2018. Obdržet byste je měli nejpozději do konce ledna.
 • Daňová potvrzení pro pojistné smlouvy životního pojištění odesíláme postupně v termínu od 22. 1. 2018, obdržet byste je měli nejpozději na přelomu ledna a února.

Kolik si můžu odečíst od daňového základu?

 • Z daňového základu si pojistník může odečíst maximálně 24 000Kč ročně za všechny smlouvy životního pojištění.
 • Pro penzijní produkty nově až 24 000 Kč, při součtu účastnických příspěvků 36 000 Kč za rok 2017. Doporučujeme proto i v roce 2018 navýšit měsíční příspěvky na 3 000 Kč.

Za jakých okolností splňuje pojistná smlouva životního pojištění podmínky pro uplatnění daňového odpočtu?

Podmínky pro uznání daňových výhod soukromého životního pojištění upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 • V pojistné smlouvě musí být pojistník a pojištěný jedna a tatáž osoba.
 • Pojistná smlouva  musí být sjednána na smrt nebo dožití.
 • Pojistná smlouva musí být uzavřena minimálně na 5 let  a zároveň platí, že konec pojištění musí být stanoven nejdříve v roce, ve kterém pojistník dosáhne 60 let.
 • Pojistné je uhrazeno ve zdaňovacím období roku 2017.
 • Pokud je v pojistné smlouvě pevně sjednána pojistná částka pro případ dožití, musí být tato částka stanovena pro pojistnou dobu do 15 let alespoň ve výši 40 000 Kč, pro delší pojistnou dobu alespoň ve výši 70 000 Kč.
 • Pojistná smlouva nesmí umožňovat provádění tzv. mimořádných výběrů z pojistné smlouvy.

Další informace k daňové odečitatelnosti:

 • Daňově odečitatelné je pojistné zaplacené pojistníkem na jeho soukromé životní pojištění; za pojistné na připojištění nelze daňový odpočet uplatnit.
 • Daňově odečitatelné je i investované mimořádné pojistné zaplacené pojistníkem.
 • Jednorázově zaplacené pojistné (na celou dobu trvání pojištění) je pro účely daňově uznatelného nákladu rozpočítáno na celou dobu trvání pojištění.