Přeskočit na: Obsah

12.01.2016

Dne 12. 1. 2016 nabývají účinnosti nové smluvní podmínky DPS

K tomuto datu dochází ke změně Smluvních podmínek pro doplňkové penzijní spoření NN PS, a to nejen pro nové účastníky, ale i pro stávající.

Jejich aktuální platné znění bude každému z účastníků odesláno na uvedenou kontaktní adresu, e-mailovou adresu, případně prostřednictvím Klientského portálu Moje NN. V elektronické podobě jsou dále ke stažení zde.