Přeskočit na: Obsah

24.02.2016

Dne 24. 2. 2016 došlo ke změně penzijních plánů Transformovaného fondu

S účinností od 24. února 2016 nám byla Českou národní bankou schválena změna penzijních plánů č. 2 – 4 Transformovaného fondu NN Penzijní společnosti, a.s.

Změna spočívá ve snížení podílu penzijní společnosti na zisku Transformovaného fondu, a to z důvodu přijetí zákona č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření.

Aktuální znění těchto penzijních plánů naleznete zde.