Přeskočit na: Obsah

09.03.2016

Došlo ke změně statutů dvou účastnických fondů a v souvislosti s tím byl vydán nový Sazebník poplatků účinný od 1. 4. 2016

Dne 8. 3. 2016 nám byly Českou národní bankou schváleny změny statutů Růstového účastnického fondu a Spořicího účastnického fondu NN Penzijní společnosti. V souvislosti s tím byl také zveřejněn nový Sazebník poplatků, který vejde v účinnost ke dni 1. 4. 2016.

Změny těchto dokumentů úzce souvisí s přijatou novelou zákona o doplňkovém penzijním spoření, na základě které byly upraveny limity pro investování účastnických fondů a limity pro úplatu penzijní společnosti. S účinností od 1. 4. 2016 tedy bude účtována úplata za obhospodařování prostředků ve Spořicím účastnickém fondu NN Penzijní společnosti ve výši 0,8 % a v Růstovém účastnickém fondu ve výši 1,0 %. V obou těchto fondech zároveň došlo ke zvýšení úplaty za zhodnocení na 15,0 %. Nové znění Sazebníku poplatků naleznete zde .