Přeskočit na: Obsah

19.02.2016

Jak se vedlo Povinnému konzervativnímu účastnickému fondu a Spořicímu účastnickému fondu v roce 2015?

V sekci Klíčové informace Povinného konzervativního účastnického fondu a Spořicího účastnického fondu v části „Historická výkonnost“ nyní najdete údaje za rok 2015.

V roce 2015 dosáhl Povinný konzervativní účastnický fond výkonnosti 1,15 % a Spořicí účastnický fond výkonnosti – 0,5 %. Jelikož Růstový účastnický fond vznikl teprve v květnu loňského roku, nejsou údaje o jeho historické výkonnosti prozatím k dispozici. Zveřejňovat je začneme v květnu 2016.

Výkonnost Povinného konzervativního účastnického fondu se každým rokem zvyšuje. Ačkoli není garantováno nezáporné zhodnocení, představuje nejkonzervativnější (a tedy relativně nejbezpečnější) investiční strategii, čímž si mezi účastníky získává nejvyšší oblibu.

Spořicí účastnický fond začal investovat dne 16. 2. 2015. Tehdy byl sloučen s účastnickými fondy Penze 2030 a Penze 2040, které tímto krokem zanikly. Jeho investiční strategie je spíše konzervativní, ale umožňuje investovat z části i do akciových titulů. Z toho důvodu je pro dosažení očekávaného zhodnocení nutné investovat dlouhodoběji. Výkonnost fondu za tuto krátkou existence tedy není příliš vypovídající.

Sekci Klíčové informace naleznete na stránkách jednotlivých účastnických fondů.