Přeskočit na: Obsah

12.05.2015

Nový Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Dne 11. 5. 2015 nám bylo Českou národní bankou uděleno povolení sloučit náš stávající Účastnický fond světových akcií NN Penzijní společnosti, a.s. (dále jen „Akciový fond“) do Růstového účastnického fondu NN penzijní společnosti, a.s. (dále jen „Růstový fond)“. Toto rozhodnutí  nabylo právní moci dne 6. 5. 2015.

Technické slučování pak proběhne dne 19. 5. 2015, kdy bude Akciový fond definitivně nahrazen Růstovým fondem. Toto slučování může mít za následek omezené fungování klientského portálu Moje NN v době do 22. 5. 2015, za co se vám předem omlouváme.

Detailní informace o Růstovém fondu a o způsobu investování najdete zde.