Přeskočit na: Obsah

24.07.2015

Oznámení o změně podkladového aktiva fondu životního pojištění Multifond

Na základě rozhodnutí představenstev společností NN (L) PATRIMONIAL a NN (L) dochází s účinností k 31. červenci 2015 k sloučení podfondu NN (L) Patrimonial Multi Asset V5 do podfondu NN (L) First Class Multi Asset. Tato fúze má za následek změnu podkladového aktiva fondu životního pojištění Multifond.

Oba uvedené podfondy jsou spravovány stejným investičním týmem společnosti NN Investment Partners a využívají totožných investičních procesů, včetně analytického zázemí. V následující tabulce vám nabízíme přehled nejvýznamnějších rozdílů mezi oběma fondy:

NN (L) Patrimonial Multi Asset 5 NN (L) First Class Multi Asset
Struktura Fond Fondů (NN Fondy prevážně) Převaha přímých investic
Cílená anualizovaná roční volatilita 2 % p. a. 5 % p. a.
Maximální anualizovaná roční volatilita 3 % p. a. 5 % -10 % p. a.
Očekávaný výnos 1M Euribor + 2 % na doporučeném investičním horizontu (před odečtením poplatků) 1M Euribor + 3 % na doporučeném investičním horizontu (před odečtením poplatků)

Pro koho je fond NN (L) First Class Multi Asset vhodný?

Fond NN (L) First Class Multi Asset je smíšený fond s vyšším podílem konzervativní složky (50 % a více). Akcie a další dynamické investice představují většinou 35 – 50 %. Doporučený investiční horizont je pět a více let. Díky svým vlastnostem je fond vhodný pro vyvážené investory, jejichž hlavním cílem je stabilní, dlouhodobé zhodnocení majetku.

Pět výhod fondu NN (L) First Class Multi Asset:

1.    Vyvážená strategie, která umí využít atraktivních investičních příležitostí.
2.    Jedním pokynem nakoupíte investice do 5 druhů aktiv.
3.    Investované prostředky jsou přirozeně vyvážené vůči výraznějšímu poklesu hodnoty.
4.    Fond cílí na stabilní zhodnocení 3 % nad peněžním trhem (EURIBOR 1M) v rámci pětiletého investičního cyklu.
5.    Dynamická alokace aktiv – tým manažerů vybírá vhodnou investici ve správnou dobu.