Přeskočit na: Obsah

09.02.2016

S platností od 16. 1. 2016 jsme upravili sazebník poplatků u Transformovaného fondu dle zákonných limitů

Dne 16. 1. 2016 nastala účinnost nového Sazebníku poplatků.

Dovolujeme si vás informovat, že v souladu se změnou zákona o doplňkovém penzijním spoření došlo k navýšení úplaty za obhospodařování z dosavadních 0,6 % na 0,8 % a zároveň došlo ke snížení úplaty za zhodnocení z 15 % na 10 %. V souvislosti s touto změnou jsme také upravili Statut Transformovaného fondu. Jeho přesné znění naleznete zde.