Přeskočit na: Obsah

01.04.2013

Úprava poplatků spojených s řízením finančních fondů

Poplatek účtovaný samotnou ING Životní pojišťovnou se u většiny fondů snižuje na 0,9 % ročně z objemu investice. Vedle toho bude ING Životní pojišťovna zveřejňovat i náklady účtované správcem podkladových aktiv. Ty byly dosud zahrnuty ve finančních výsledcích jednotlivých fondů. Cílem úprav je poskytnout klientům transparentní informace o výši celkových nákladů na správu investic a zároveň tyto náklady snížit. Poplatky spojené s řízením finančních fondů neplatí klient přímo, ale ovlivňují konečnou hodnotu podílových jednotek v jednotlivých fondech. Touto úpravou se poplatky spojené s produkty životního pojištění snižují na úroveň obvyklou pro podílové fondy.