Přeskočit na: Obsah

17.10.2018

Změna přehledu poplatků

Vážení klienti,

dovolujeme si vás v souladu s čl. 13 odst. 7 Všeobecných pojistných podmínek pro životní pojištění NN Životní pojišťovny N.V., pobočky pro Českou republiku, informovat o změně přehledu poplatků platného pro pojistné smlouvy na životní pojištění NN. Ke změnám dochází v návaznosti na podstatnou změnu tržních podmínek.

Více informací o poplatcích naleznete zde:
https://pojistovna.nn.cz/soubory-ke-stazeni/sazebniky/prehled-poplatku.html

Pojistník má právo změnu odmítnout a současně v takovém případě pojistnou smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí 20 kalendářních dní ode dne doručení písemné výpovědi pojišťovně. Nedoručí-li pojistník pojišťovně nejpozději 30 kalendářních dní před dnem účinnosti změny písemné sdělení, že změnu odmítá a současně pojistnou smlouvu vypovídá, potvrzuje tím svůj souhlas se změnou přehledu poplatků ve znění, v jakém bylo výše pojišťovnou navrženo.

V případě jakýchkoliv dotazů ke změně přehledu poplatků prosím neváhejte využít naší kontaktní linky 244 090 800 nebo nám napište email na dotazy@nn.cz.

Vaše dotazy rádi zodpovíme.
Vaše NN