Přeskočit na: Obsah

28.04.2016

Ambicí NN je být mezi třemi nejlepšími životními pojišťovnami na trhu

Jiří Čapek, generální ředitel NN ČR/SR, a Kateřina Štěrbová, členka představenstva NN zodpovědná za marketing a produktový vývoj, představili na pracovní snídani NN se zástupci médií vizi společnosti, právě probíhající jarní mediální kampaň, nové rizikové životní pojištění NN Život, ale i výsledky unikátního průzkumu Cena života. Hlavním tématem setkání byl návrat pojišťovnictví ke své podstatě, kterou je krytí rizik, tedy finanční zajištění pro případ nenadálých životních situací.    

Návrat ke kořenům
Jiří Čapek, který se role generálního ředitele NN ujal na podzim loňského roku, představil novinářům výzvy i příležitosti, jež v současné době skýtá český trh v oblasti životního pojištění a zajištění na stáří. Největší úskalí vidí Jiří Čapek v nízké propojištěnosti Čechů, kterou charakterizují především nedostatečné pojistné částky – ty by měly dle odborníků ideálně odpovídat tří- až pětinásobku ročního příjmu. Zatímco Evropané utrácejí za pojištění života průměrně okolo čtyř procent hrubého domácího produktu, Češi jen 1,6 procenta. „Prostor pro růst je v Česku obrovský. Hůře než my jsou na tom v propojištěnosti se svými 1,3 procenta už jen Poláci a Slováci,“ okomentoval situaci na trhu životního pojištění Jiří Čapek. Právě tento prostor pro růst by generální ředitel NN rád v následujících letech využil a zvýšil tržní podíl společnosti na 15 procent. Ambicí společnosti je být mezi třemi nejlepšími životními pojišťovnami na trhu.  

Pozitivně vnímá Jiří Čapek návrat pojišťovnictví ke své podstatě, tedy finančnímu zajištění pro případ nenadálých životních situací. „Musíme si přestat hrát na investiční domy a vrátit se k tomu, co dělá pojišťovnu pojišťovnou. Naší specializací je krytí rizik. Dlouhodobý výpadek příjmu v důsledku vážné nemoci či úrazu s trvalými následky může do tíživé finanční situace dostat kohokoli. Naším úkolem je pomáhat lidem takovým případným existenčním problémům předcházet. Právě na to se chceme zaměřit,“ dodal ke směřování NN Jiří Čapek.    

Jarní mediální kampaň
Kateřina Štěrbová, jež převzala útvar marketingu a produktového vývoje NN v dubnu loňského roku, představila médiím právě probíhající mediální kampaň a nové rizikové životní pojištění NN Život, které společnost uvedla na trh na začátku dubna. Nový produkt odpovídá trendům, o nichž mluvil Jiří Čapek, a staví čistě na krytí životních rizik; neobsahuje rezervotvornou složku. Pojištění je tak jednodušší a cenově dostupnější (už od 300 korun měsíčně). „Velkou předností je flexibilita tohoto produktu a široké pojistné krytí. Klienti mohou skladbu pojištěných rizik v průběhu smlouvy měnit dle svých aktuálních potřeb, a to bezplatně. V případě smrti úrazem při dopravní nehodě navyšujeme pojistné plnění o 500 tisíc korun,“ okomentovala parametry pojištění NN Život Kateřina Štěrbová.

Průzkum Cena života
Poslední část setkání s NN byla věnována výsledkům unikátního on-line průzkumu, v němž NN mapovala, na čem Čechům v životě opravdu záleží. Slogan „Na čem vám v životě opravdu záleží“ je totiž motivem nejen právě probíhající mediální kampaně, ale také dlouhodobého projektu Cena života, který NN chystá ve spolupráci s renomovanými odborníky z oblasti českého soudnictví, lékařství či sociologie. Jak už název projektu napovídá, jednou z otázek, která byla respondentům průzkumu položena, bylo i „Jakou cenu má podle vás jeden lidský život?“. Na tuto složitou a citlivou otázku největší skupina respondentů nedokázala odpovědět; ti, kteří se o to pokusili, volili nejvyšší kategorii, a to více než 30 milionů korun. Kromě prvních výsledků průzkumu představitelé NN více podrobností k projektu zatím neprozradili. Jeho představení veřejnosti je plánované na konec června.