Přeskočit na: Obsah

15.12.2015

Ceníme si majetku více než života?

Ze životního pojištění rodina nevyžije ani rok.

Zatímco podle průzkumu NN pojišťovny a penzijní společnosti mají nějaký pojistný produkt sjednány tři čtvrtiny Čechů, životní pojištění má jen 39 % z nich. Nedostatečná je navíc i pojistná částka, která u nás v průměru dosahuje pouhé třetiny ročního platu, tedy okolo 200 tisíc korun2. Přitom odborníci doporučují nejméně trojnásobek ročního příjmu.

Na 5,5 milionů ekonomicky aktivních Čechů je uzavřeno více než 20 milionů smluv neživotního pojištění a téměř 6 milionů smluv chránících život a zdraví. Počet smluv chránících před finančními následky úmrtí, nemoci či úrazu navíc podle České asociace pojišťoven za posledních 7 let klesl o 43 %. „Problémem není ani tak nízký počet smluv, ale výše pojistné částky, na kterou jsou sjednány,“ vysvětluje Kateřina Štěrbová, členka představenstva NN zodpovědná za marketing a produktový vývoj.. Ta totiž neodpovídá ani průměrnému ročnímu příjmu. „Pokud si představíme, že by měly pokrýt nejhorší období po smrti jednoho nebo dokonce hlavního živitele rodiny a poskytnout základní jistoty na dalších pár let, než se situace stabilizuje, je to skutečně alarmující stav,“ doplňuje Kateřina Štěrbová.

Život za pár korun?
Odborníci radí uzavírat pojištění nejméně na trojnásobek, ideálně na pětinásobek ročního příjmu. Češi by se podle těchto propočtů měli pojistit na nejméně 700 tisíc korun, což odpovídá aktuální tříleté čisté mzdě bez daňových úlev. Ve skutečnosti tomu tak ale není a podle průzkumů NN i dat z trhu se tato částka pohybuje jen okolo 200 tisíc korun. „Dobře na tom nejsme ani při pohledu na podíl výdajů na životní pojištění na HDP. V Evropě činí tento podíl 4 %, v USA 3,2 % a ve Velké Británii dokonce 8,8 %, u nás to je jen 1,7 %3,“ vysvětluje Kateřina Štěrbová a dodává: „Nejsme v tom ale sami, podobně se k životnímu pojištění staví i Poláci, Bulhaři nebo Rumuni, dobře na tom nejsou ani Maďaři.“ Jako důvod pro sjednání životního pojištění 75 % Čechů uvádí právě zajištění blízkých a rodiny proti nečekaným událostem, 40 % to vnímá dokonce jako hlavní impuls2.

Z majetku chráníme hlavně auto a domácnost

Majetek má pro Čechy, zdá se, větší význam, alespoň z hlediska pojištění. V průměru má podle aktuálních dat každý uzavřena dvě, nejčastěji domácnosti a automobilu. Domácnost chrání respondenti ve 43 %, auto má formou povinného ručení a havarijního pojištění zajištěno 61 % respondentů.

Poznámka
1 Průzkum NN „Behaviorální studie populace ČR“ realizovala agentura Ipsos v říjnu 2014. Sběr dat probíhal metodami CAPI a CASI na celkem 1 527 respondentech ve věku 18 až 75 let s reprezentativním zastoupením podle pohlaví, věku, regionu, velikosti bydliště a vzdělání.
2 Průzkum agentury 2muse pro NN „Analýza trhu životního pojištění v České republice“ probíhal formou osobních rozhovorů v říjnu 2012 na vzorku 1047 respondentů. Respondenty byli klienti životního pojištění.
3 Data vycházejí ze Swiss Re Sigma World insurance reportu 2013.

Tisková zpráva dále obsahuje data ČAP, konkrétně statistiky vývoje pojistného trhu z let 2007 (http://www.cap.cz/images/statisticke-udaje/vyvoj-pojisteno-trhu/2007-4.pdf) a 2014 (http://www.cap.cz/images/statisticke-udaje/vyvoj-pojisteno-trhu/2014-4.pdf) a dále obsahuje data ČSÚ, ze kterých vychází výpočet roční mzdy: při průměrné hrubé mzdě 24 061 Kč činí průměrný hrubý roční příjem 302 628 Kč, což v čistém pro zaměstnance bez daňových úlev činí 233 343 Kč.