Přeskočit na: Obsah

30.03.2016

Češi mění svůj přístup k pojištění rizik

U Čechů roste obliba pojištění rizik úrazu nebo nemoci oproti kapitálovému a investičnímu životnímu pojištění. Podle posledních dat o vývoji finančního trhu od České národní banky už objem těchto pojistek přesáhl k třetímu čtvrtletí 2015 hranici 8 miliard korun, což je téměř polovina objemu životního pojištění spojeného s tvorbou rezerv v investičním fondu. Tento trend potvrzují také data a zkušenosti NN.  

„Životní pojišťovny kvůli tlaku na zhodnocení investiční složky byly dříve vnímány spíše jako investiční domy, a proto u lidí nehrály tak významnou úlohu. Je dobrou zprávou, že se vnímání lidí posouvá zpět, tedy že pojišťovny berou jako instituce poskytující ochranu před riziky, která s sebou život přináší. Vracíme se tak zpátky ke kořenům a podstatě pojišťovnictví.,“ zhodnocuje vývoj trhu Jiří Čapek, generální ředitel NN pojišťovny a penzijní společnosti pro Českou republiku a Slovensko.

Češi v posledních letech povětšinou očekávali od svého životního pojištění také tvorbu rezerv na stáří. Aktuální data i zkušenosti NN z trhu ale ukazují, že dochází k obratu preferencí v oblasti pojištění. Změnu naznačila již loni zveřejněná data České asociace pojišťoven za rok 2014 a analýza posledních dat České národní banky tento trend dále potvrzuje. Celkový objem zaplaceného pojistného pro případ úrazu nebo nemoci vzrostl již na 8,13 miliardy korun, zatímco objem investičního životního pojištění se mírně snížil na 16,58 miliardy korun.

Česká populace přesto podle údajů NN zůstává dlouhodobě podpojištěna. V západní Evropě se podíl pojistného k HDP pohybuje okolo 4 %, v Nizozemsku tento poměrový ukazatel činí 2,5 %, ve Velké Británii dokonce téměř 8,0 %. Naproti tomu v České republice je to jen 1,6 %. To je z velké části zapříčiněno i tím, že převážná část životních pojistek Čechů je nastavena na velmi nízké částky. Zatímco odborníci NN doporučují pojistit se na troj- až pětinásobek ročního příjmu, pojistné částky v ČR nedosahují ani 1,5násobku ročního příjmu.

„Ochrana našich klientů a jejich blízkých před závažnými riziky bude pro nás jako životní pojišťovnu i nadále prioritou. Právě v této oblasti jim totiž umíme nabídnout perfektní servis, který se sice samozřejmě neochrání od nenadálých nepříjemností, které mohou potkat každého, ale zaručí, že v takovém případě nebudou mít pojištění alespoň finanční či existenční starosti,“ vysvětluje Jiří Čapek, generální ředitel NN z pozice čtvrtého největšího poskytovatele životního pojištění na českém trhu.