Přeskočit na: Obsah

13.05.2015

Češi pomáhají svým rodičům v penzi – 70 % jim uklidí, nakoupí či finančně přispěje

Celých 70 % Čechů podle aktuálního průzkumu NN pojišťovny a penzijní společnosti pomáhá svým rodičům v důchodu. Nejvíce, téměř polovina, se stará o chod domácnosti, pětina je podporuje věcně a každý 14. jim přispívá finančně1. S odchodem do důchodu klesá průměrný čistý příjem zhruba na polovinu, až pětina seniorů je tak ohrožena chudobou.

Průměrná čistá mzda bez daňových úlev činí necelých 21 tisíc korun, v důchodu příjmy spadnou na průměrných 11 tisíc státní podpory. A tak se senioři stále častěji ocitají na hranici chudoby či dokonce pod ní. „V okamžicích, kdy dochází k náhlému a dosti razantnímu pokles příjmů, funguje mezigenerační solidarita. Podle studie Gender Studies z roku 2011 totiž 84 % Čechů považuje za správné, aby se o staré rodiče postaraly děti,“ podotýká Kateřina Štěrbová, ředitelka marketingu a produktového vývoje NN.

Když penze nestačí
Podle průzkumu NN pojišťovny a penzijní společnosti pomáhá svým rodičům v penzi 70 % Čechů1. Na 45 % pomůže seniorovi službou, tj. s úklidem, nákupem, doprovodem k lékaři apod. Dalších 21 % jim přispívá věcně, tedy nakupuje potraviny, hygienické pomůcky či nutné vybavení domácnosti. Nejméně, 7 %, je podporuje finančně1. „Mnohem častěji se s finanční pomocí seniorů setkáváme u mladých bezdětných. Nejedná se přitom jen o peníze, které by jim pravidelně přispívali, ale i třeba větší nákupy. Je potěšující, že tak jedná 21 %, resp. 30 % respondentů z této kategorie1,“ doplňuje Kateřina Štěrbová.

Spoření je základ
Náklady penzistů přitom nejsou příliš rozdílné od potřeb ekonomicky pracujících. Výdaje za chod domácnosti, jako je nájem, energie a stravování, jsou v zásadě stejné. Větší výdaje naopak lidé nad 55 let mají např. za lékařskou péči a léky, které užívají až 2x častěji než průměrná populace2. „Aby nám v penzi neklesl životní standard, doporučují odborníci mít na každý měsíc v důchodu připravenou částku odpovídající asi dvěma třetinám až třem čtvrtinám měsíčního čistého příjmu z doby, kdy jsme ekonomicky aktivní,“ vysvětluje Kateřina Štěrbová a uzavírá: „Dříve jsme se spoléhali na státní podporu, dnes je ale jasné, že si musíme spořit. Pro tyto účely je na trhu doplňkové penzijní spoření, které je dokonce podpořeno státními příspěvky až 230 korun měsíčně a odpočty od daňového základu.“
O průzkumech

1 Výzkum NN pojišťovny a penzijní společnosti „Behaviorální studie“ realizovala agentura Ipsos v roce 2014.
2 Výzkum NN pojišťovny a penzijní společnosti „Češi po padesátce“ z roku 2012.