Přeskočit na: Obsah

17.06.2019

Češi věří penzijním fondům. Neznalostí se ale připravují o podporu od státu

Devět z deseti Čechů se nějakým způsobem finančně připravuje na stáří, aby si mohli svou penzi užít. Většina z nich dává přednost spoření v penzijních fondech, které vedle zajímavého zhodnocení nabízí i další výhody. Je proto překvapivé, že pouze každý druhý Čech ví o tom, že může díky spoření v penzijním fondu čerpat příspěvek od státu až do výše 2 760 Kč ročně. Většina lidí také neví o možnosti uplatnění daňových úlev. Z průzkumu NN Penzijní spo-lečnosti dále vyplynulo, že 86 procent Čechů vůbec netuší, kolik by si na penzi měli spořit, aby zmíněné výhody mohli využít.

Penzijní fondy dnes využívá 4,4 milionu lidí, kteří v nich mají naspořeno dohromady přes 457 miliard korun. Přesto z průzkumu NN vyšlo najevo, že si každý čtvrtý Čech myslí, že spoření na penzi nenabízí vůbec žádnou finanční pod-poru od státu. Správně dokázala všechny tři výhody – státní příspěvek, daňový odpočet, nedanění příspěvků za-městnavatele – vyjmenovat pouze čtvrtina dotázaných.

Zdroj: Průzkum NN Penzijní společnosti (reprezentativní vzorek produktivní populace, N=525)

„Přestože lidé v přípravě na stáří dávají přednost penzijním fondům, ukazuje se, že často nevědí o výhodách, kterými stát tento druh spoření podporuje. Často se tak zbytečně připravují o hodně peněz,“ říká Milan Tomášek, ředitel pen-zijních produktů NN.

Stát přitom spoření na penzi v tomto třetím pilíři důchodového systému podporuje ještě více než tolik oblíbené stavební spoření. „Ročně lze spořením v penzijním fondu získat až 6 360 korun, zatímco u stavebního spoření je strop státní podpory na 2 000 Kč,“ vysvětluje Milan Tomášek.

Zdroj: Průzkum NN Penzijní společnosti (reprezentativní vzorek produktivní populace, N=525)

Průzkum NN Penzijní společnosti dále ukázal, že 85,9 procenta Čechů neví, že pro čerpání všech výhod spoření na penzi je potřeba si do penzijního fondu pravidelně posílat alespoň 3 000 Kč měsíčně. „Pro získání maximálního pří-spěvku od státu (2 760 Kč ročně) stačí odkládat stranou alespoň 1 000 Kč měsíčně. Kdo chce ale navíc získat i maxi-mální slevu na daních (3600 Kč ročně), musí si měsíčně spořit nejméně 3 000 Kč,“ radí Milan Tomášek. Vzhledem k tomu, že spoření na penzi by mělo začínat nejlépe hned od první výplaty a může tedy trvat i 40 let, může člověk díky všem výhodám snadno získat celkem přes 250 tisíc korun.

Užitečný může být i dotaz na zaměstnavatele, jestli přispívá zaměstnancům na spoření na penzi. Tyto příspěvky jsou jako firemní benefit stále populárnější, protože pro životní pojištění a spoření na penzi se až do 50 tisíc Kč ročně nedaní. Pro obě strany je tak příspěvek nakonec výhodnější než samotné navýšení mzdy.

Jak tedy zní recept na spokojenou penzi? „Kdo si chce svou penzi užít a nemít výrazný propad svého životního stan-dardu, měl by si začít spořit včas. Čím dříve, tím lépe, protože k naspoření stejné částky si bude moci dovolit měsíčně odkládat nižší částku. Nejlepší doporučení je jednoduché: Jakmile začnete pracovat, začněte rovnou také spořit na penzi. Druhým doporučením je nebát se volit penzijní fondy s vysokým zastoupením akcií, které ve srovnání s tradičními konzervativními fondy nabízejí nejvyšší potenciál zhodnocení vašich prostředků. Takovým příkladem je například NN Růstový penzijní fond,“ doporučuje Milan Tomášek.