Přeskočit na: Obsah

01.10.2015

Čtvrtině invalidních důchodců je pod 40 let, jejich příjmy se v průměru sníží o více než 60 %

Každý měsíc přibude v České republice více než dva a půl tisíce invalidních důchodců. Ti si musí vystačit s průměrným invalidním důchodem ve výši 7 511 Kč. Tato částka ale nepokryje ani průměrné měsíční výdaje domácnosti, které podle statistik činí 11 263 Kč. Invalidita může zasáhnout do života kdykoli, téměř čtvrtinu invalidních důchodců tvoří lidé do 40 let. Při propadu příjmů na 37 % průměrné čisté mzdy se tak mohou potýkat s finančními problémy. Podle průzkumu NN Životní pojišťovny toto riziko Češi vnímají, nic s ním ale nedělají.

V minulém roce si více než 6 600 lidí ve věku do 40 let od lékařů vyslechlo diagnózu o snížení pracovní schopnosti, z toho více než 2 400 z nich bylo zařazeno do kategorie invalidních důchodců 3. stupně.  Ač byli doposud zvyklí na průměrný čistý příjem kolem 20 tisíc Kč, nyní musí vystačit s polovinou; průměrný invalidní důchod u invalidity 3. stupně je totiž jen 11 254 Kč. „Češi si jsou vědomi propadu životního standardu v případě invalidity – v průzkumu nám 85 % respondentů potvrdilo, že by jim státní podpora na život nestačila,“ říká Kateřina Štěrbová, ředitelka marketingu a vývoje produktů NN Životní pojišťovny.

Fyzická a finanční nesoběstačnost děsí
Výdaje průměrné domácnosti se podle oficiálních statistik pohybují okolo 11 263 Kč měsíčně a invalidní důchod je zjevně nepokryje. Právě finanční nesoběstačnost je v souvislosti s invaliditou druhým největším strašákem, obává se jí 35 % populace. Největší obavou ale samozřejmě zůstává fyzické omezení, které znepokojuje více než 50 % Čechů.

Strach z nedostatečného finančního zajištění je přitom možné řešit pojištěním. „Prostřednictvím životního pojištění je možné se připojistit i pro případ invalidity následkem nemoci nebo úrazu. Pokud taková situace nastane, dorovná pojištění výpadek příjmů, jednorázově nebo formou měsíční renty,“ vysvětluje Kateřina Štěrbová. Toho ale Češi zatím příliš nevyužívají. „Pro případ invalidity je u nás pojištěno pouhých 11 % klientů, v průměru na 400 000 korun. To je opravdu málo, vezmete-li v úvahu například nutné úpravy bydlení v případě snížené pohyblivosti nebo náklady na speciální pomůcky. Abychom upozornili veřejnost na důležitost krytí závažných rizik, připravili jsme časově omezenou zvýhodněnou nabídku právě při sjednání připojištění pro případ invalidity,“ upřesňuje Kateřina Štěrbová.

Skončil na vozíku, ale nevzdal to
O problémech spojených s invaliditou ví své i Jan Pelikán ze Staré Paky. Následkem úrazu skončil krátce po třicítce na vozíku. „Hned po úrazu jsem si myslel, že mi skončil svět. Bylo těžké zvyknout si na to, že některé aktivity, vlastně většinu, včetně práce, už nebudu schopen provozovat,“ vzpomíná Jan Pelikán. S náročnou životní situací se ale postupem času dokázal vyrovnat a velkou zásluhu na tom mělo i životní pojištění. „Bez peněz z pojištění bych si nemohl dovolit bezbariérové úpravy domu ani koupi specializovaných pomůcek, bez kterých se v každodenním životě neobejdu. Pomohly mi i k tomu, abych mohl zase něco dělat a cítit se tak užitečný nejen rodině, ale i společnosti. Mohl jsem si dovolit podnikat různé aktivity se svými dětmi a manželkou, jednoduše žít aktivně téměř jako dříve, a ne živořit,“ vypráví Jan Pelikán. Jeho zkušenost ho motivovala k založení občanského sdružení Sportem proti bariérám, které pomáhá handicapovaným prožívat plnohodnotný život. „Pořádáme sportovní akce a organizujeme různé turnaje a další volnočasové aktivity. Poskytujeme také sociální služby a vedeme tři chráněné dílny, kde vyrábíme a prodáváme pomůcky pro handicapované. Zaměstnání u nás našlo 32 zdravotně postižených,“ uzavírá Jan Pelikán.

Statistiky nově vyplácených invalidních důchodů za 1. kvartál 2015

Typ Počet Průměrná výše důchodu
3. stupeň 2 284 11 254 Kč
2. stupeň 1 143 6 828 Kč
1. stupeň 3 451 5 261 Kč
Zdroj: ČSSZ

Poznámka: Podmínkou nároku na invalidní důchod je pokles pracovní schopnosti, přičemž v České republice se rozlišují tři stupně invalidity v závislosti na míře snížení pracovní schopnosti.
O průzkumu
Průzkum NN realizovala agentura NMS formou on-line dotazování ve dnech 10.–13. března 2015. Průzkumu se zúčastnilo 510 respondentů v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, kraje, velikosti místa bydliště, vzdělání a příjmu.
V tiskové zprávě byla dále použita data České zprávy sociálního zabezpečení, Českého statistického úřadu a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.