Přeskočit na: Obsah

28.06.2016

Dá se vyčíslit cena života? Odborníci nabídli zajímavé odpovědi i nové otázky a veřejnosti díky projektu NN

Jsou životní situace, kdy je potřeba umět cenu života stanovit, shodli se na tom přední odborníci i známé osobnosti při veřejné diskuzi projektu Cena života, která se uskutečnila pod záštitou NN pojišťovny a penzijní společnosti. Devítka hostů patřících mezi špičky ve svých oborech potvrdila, jak citlivá a mnohovrstevnatá je otázka ocenění lidského života. Kromě ekonomické aktivity je přitom potřeba myslet i na hodnotu rodinných vztahů, zapojení do společnosti i radost z běžného života.

Hosté diskuze komentovali výsledky průzkumu NN, který zjišťoval, na čem lidem v životě záleží. Češi si nejvíce cení své rodiny, zdraví a domova, ale zároveň často zanedbávají prevenci, ať už v podobě pravidelných lékařských prohlídek nebo životního pojištění chránícího jejich finanční zdraví.

Největší část respondentů také nebyla schopna stanovit cenu jednoho lidského života s tím, že ji vyčíslit nelze nebo ji neumí posoudit. Čtvrtina oslovených by lidský života ocenila na více než 30 milionů korun, zatímco aktuální metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví má strop zhruba na 20 milionech korun. To je ostře v kontrastu s tím, že průměrný Čech ohodnocuje pojištěním svůj život o desítky násobků méně – pouze na 300 tisíc korun.

NN pojišťovna a penzijní společnost je generálním partnerem dlouhodobého projektu Cena života, který si klade za cíl rozpoutat širší debatu nejen o ceně života, ale především o jeho hodnotách.

Co také v diskuzi zaznělo?

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. – přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK
„,Cena života‘ – odčinění duševních útrap pozůstalým při usmrcení jejich osoby blízké se dle českého práva má stanovit podle zásad slušnosti. V praxi se výsledná náhrada bude odvíjet a odvíjí podle celé řady kritérií, jako je intenzita vztahu s osobou blízkou, věk usmrcené osoby, existenční závislost pozůstalých na usmrceném, postoj žalovaného, míra jeho zavinění atd. Lze očekávat, že v případě zvlášť závažného ublížení na zdraví osobě blízké, které ji zcela vyřadí z běžného života a odkáže na pomoc blízkých, budou přiznávány částky vyšší než v případě úmrtí.“

Lucie Bílá – zpěvačka
„Je to nepopulární téma, ale dobrá závět je stejně důležitá jako dobrá pojistka. Člověku se do toho nechce, ale za ten klid to stojí.“

Jiří Čapek, MBA – generální ředitel NN pojišťovny a penzijní společnosti ČR/SR
„Jsme spořivý národ, ale na ochranu svého života skrze pojištění dbáme méně, než je ve vyspělých zemích běžné. Průměrný Čech ohodnocuje pojištěním svůj život pouze na 300 tisíc korun.“

Mgr. David Marek, Ph.D. – hlavní ekonom společnosti Deloitte
„Je to nepopulární, ale někdo v určitých případech cenu života spočítat musí. Základem pro výpočet je jasná představa ohledně budoucích příjmů člověka. Dříve nebo později se objeví soudní proces, kde se bude výpočet ceny života více akcentovat.“

Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC – primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce
„Při záchraně lidského života není přípustné rozlišovat ,cenu‘ dotyčného člověka podle toho, jak je ekonomicky aktivní či jaký má pro společnost přínos. Každý život je cenný a naším úkolem je životy zachraňovat. Člověk, který dokáže být plně produktivní, netrpí většinou pocitem méněcennosti a také si dokáže více svou vlastní hodnotu uvědomit, je pak spokojenější a přínosnější pro celou společnost.“

Marek Holeček – horolezec, který objevuje nové výstupové cesty v nejvyšších horách světa
„Nenavštívila mě bohatá teta, mám své úvěry a chci, aby moje kosti neměly zápornou hodnotu. Před každou cestou si proto vždy uzavírám pojištění.“

Mgr. Zvonimír Šorm – evangelický kněz
„Život je riziko už od narození, ale přemíra opatrnosti a ochrany před možnými riziky nás dělá bázlivějšími a méně ochotnými se dělit, otevřít se a skutečně žít.“

PhDr. Martin Loučka, Ph.D. – psycholog, ředitel Centra paliativní péče
„Cenu života je těžké vyjádřit finančně, když vidíte, kolik dokáže předat umírající maminka své dceři, i když už je její hodnota měřená ekonomickým produktem malá.“

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. – ředitel Sociologického ústavu AV ČR
„Studie potvrzují, že lidé žijící v partnerském svazku jsou zdravější a žijí déle, pokud mají navíc děti, je tento pozitivní dopad ještě větší. Dosud se nepřišlo na to, proč tomu tak je, ale statisticky to platí.“

Videozáznam kulatého stolu projektu Cena života je ke zhlédnutí zde.

Graf: Odpovědi respondentů na otázku „Jakou cenu má podle vás lidský život?“

Odpovědi respondentů na otázku „Jakou cenu má podle vás lidský život?“

Z průzkumu NN vyšlo jasně najevo, že téměř 40 % dotázaných není schopno hodnotu lidského života nijak určit. Ti, kteří se o to pokusili, nejčastěji volili nejvyšší kategorii odhadující cenu života na více než 30 milionů korun. Cílem diskuze proto bylo mimo jiné nabídnout veřejnosti názory hostů na to, jak stanovit, chránit a případně i zvyšovat cenu lidského života.