Přeskočit na: Obsah

28.06.2022

Do roku 2050 bude v Česku o polovinu víc seniorů. Odborníci hledali cesty k udržitelné péči

Terénní a pobytová péče o seniory v ČR nedokáže pokrýt poptávku. Domovy pečující o seniory jsou ročně nuceny odmítnout 45 tisíc přihlášek, protože nemají dostatečnou kapacitu. Do roku 2050 má přitom podle prognóz stárnutí populace a prodlužující se délky života v Česku přibýt milion důchodců k nynějším dvěma milionům. Na druhém ročníku konference Senior housing proto výbor pro sociální politiku Senátu Parlamentu ČR spolu s Unií pacientů a dalšími odborníky z různých oblastí dlouhodobé péče hledali možnosti změny systému s cílem zajistit seniorům nadále vysokou kvalitu života.

„Každý senior má právo na péči, ale zároveň to nesmí být na úkor profesionálně pečujícího, který by byl nucen pracovat za minimální mzdu s neplacenými přesčasy,“ shrnul s mírnou nadsázkou problém rostoucí potřeby dlouhodobé péče Stanislav Balík, emeritní soudce Ústavního soudu ČR. K tomu se přidal Jan Vrbický, zastupující ředitel odboru sociálních služeb a inspekce sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, s tím, že aktuálně je u nich na jednacím stole přibližně šest pracovních variant změn, které sahají od úprav stávajícího fungování až k úplné reformě. „Verdikt vzejde z konzultace se zástupci krajů a organizací poskytujících péči o seniory. S ohledem na stárnutí populace legislativní plán vlády počítá s nutností změny financování tohoto sektoru od 1. 7. 2024,“ uvedl Vrbický.

Vedle domovů seniorů se mluvilo i o problematice domácí péče. „80 % lidí si přeje, aby o ně bylo ve stáří pečováno doma. Pro kvalitní život proto potřebují dostupné terénní zdravotní a sociální služby,“ dodal Vojtěch Kubec, jednatel Sdružení pečujících organizací Včelka. Nejde přitom o žádné krátké období péče, ale často i přes deset let.

Jak se chystáme na stáří?

Podle průzkumu NN Životní pojišťovny si 70 % Čechů uvědomuje, že se o sebe budou v případě potřeby muset postarat sami. Většina lidí si ale nepřipouští, jak nákladná může být péče o člověka, který se o sebe nedokáže sám postarat. „V mírnější variantě, kdy člověk zůstává v domácím prostředí, ale potřebuje asistenci, může jít asi o 10 až 20 tisíc měsíčně. Pokud je nezbytná celodenní péče ve specializovaném zařízení, může to snadno vyjít na dvojnásobek,“ uvedl Michal Korejs, ředitel produktového vývoje NN Životní pojišťovny. Příspěvek od státu odstupňovaný podle míry nesoběstačnosti, tedy od 880 Kč do 19 200 Kč, tak ideální potřebnou péči často pokrýt nedokáže.

Potřeba dlouhodobé péče v domácím prostředí s sebou navíc obvykle nese nutnost rekonstrukce bydlení. I s tím už ale stát dokáže z části pomoci. „V rámci podpory sociálního bydlení nabízíme i možnost spolufinancování rekonstrukce pro domácí péči díky penězům z fondů EU, která preferuje tento způsob péče o seniory,“ připomněl Aleš Pekárek, vedoucí oddělení řízení odboru řídícího orgánu IROP Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Michal Korejs proto apeloval na dnešní třicátníky a čtyřicátníky, aby nepodceňovali přípravu na stáří. Jde totiž o populačně silné ročníky, setrvale se prodlužuje délka života a zkušenosti ze zahraničí jasně ukazují, že téma dostupnosti dlouhodobé péče bude pro Čechy stále důležitější. „Základem jsou kvalitní vztahy v rodině, dále pomůže stát, ale existují už i pojištění dlouhodobé péče, která zvládnou výdaje na potřebnou péči pokrýt,“ uvedl na konferenci Senior housing ředitel produktového vývoje NN Životní pojišťovny. „Nejvýhodněji vyjde, když se na pojištění myslí ještě v nižším věku, kdy je člověk v plném zdraví. Cena pojištění totiž pak zůstává stejná až do stáří,“ radí.

Česká asociace pojišťoven (ČAP) je přesvědčena, že řešení rostoucího pnutí mezi kapacitou a poptávkou po dlouhodobé péči může spočívat v rozvoji dobrovolného soukromého pojištění dlouhodobé péče existujícího vedle veřejně financovaných schémat a řešení. NN Životní pojišťovna jako první nabídla pojištění dlouhodobé péče, které dokáže pokrýt náklady při úplné nesoběstačnosti ve stáří s výplatou až do 90 let věku. ČAP nyní diskutuje nad možností daňového zvýhodnění pojištění rizika nesoběstačnosti.