Přeskočit na: Obsah

22.08.2016

Hospodářské výsledky NN Group: Kapitálová pozice zůstává silná, provozní výsledek se snížil

Provozní výsledek NN Group za druhé čtvrtletí 2016 činí 321 milionů eur oproti 488 milionům eur ve druhém čtvrtletí 2015. Na tomto výsledku se odrazily vyšší nároky na náhradu škody z nizozemských neživotních pojistek po prudkých bouřkách, zatímco výsledek loňského druhého čtvrtletí pozitivně ovlivnila výplata dividendy ze soukromých investičních fondů a výrazně vyšší technická marže nizozemské životní pojišťovny.

  • Čistý zisk ve výši 335 milionů eur (oproti 392 milionům eur ve druhém čtvrtletí předchozího roku) vyplývá z nižšího provozního výsledku a ztrát ze zajištění uzavřeného bloku japonských variabilních anuit (divize Japan Closed Block VA), které způsobila vyšší volatilita trhu, částečně vyrovnaná vyššími neprovozními položkami.
  • Pokrok v úsporách nákladů v Nizozemsku přinesl snížení nákladové základny na 786 milionů eur.
  • Kapitálový ukazatel Solvency II stoupl v prvním čtvrtletí roku 2016 z 241 % na 252 %, neboť pozitivní tržní dopady byly jen částečně sníženy náklady na program zpětného odkupu akcií ve výši 500 milionů eur a výplatou prozatímní dividendy za rok 2016.
  • Hotovost holdingové společnosti vzrostla na 2,3 miliardy eur, a to díky dividendám z takřka všech segmentů.
  • Prozatímní dividenda za rok 2016 činí 0,60 eura na kmenovou akcii nebo cca 195 milionů eur.

Prohlášení generálního ředitele NN Group Larda Friese:

„Během druhého čtvrtletí zůstala kapitálová pozice NN Group s kapitálovým ukazatelem Solvency II na 252 % a hotovostí ve výši 2,3 miliardy eur silná a odolná, což nám umožnilo vypořádat se se silnou volatilitou trhu a vyplatit prozatímní dividendu v souladu s naší dividendovou politikou.

Na naše divize ovšem dolehly tržní podmínky i nízké úrokové sazby, které snížily investiční výsledek našich pojišťoven. Na globálních finančních trzích se podepsal mimořádný vývoj v posledních několika měsících, včetně výsledku referenda o „Brexitu“. Vzhledem k pokračujícím turbulencím trhu zůstává prostředí pro správu aktiv náročné, což vede klienty k dalšímu snižování rizik a k tlaku na poplatky.

Na kombinovaném ukazateli nizozemské neživotní pojišťovny se podepsaly prudké bouře v Nizozemsku, které vedly k vyššímu škodnímu průběhu v pojištění majetku a úrazů, jen částečně kompenzovanému příznivým vývojem pojistných událostí v portfoliu pojištění invalidity a nehod. Změna regulace, například ve zdanění aktiv zavedeném v Polsku v únoru 2016, ovlivnila provozní výsledek našich evropských pojišťoven. Bedlivě sledujeme plány polské vlády na další reformu penzijního systému.

V těchto náročných podmínkách se v porovnání se stejným obdobím loňského roku držely prodeje životních pojistek dobře. Realizace plánu na snížení nákladů již značně pokročila a NN Bank vykazuje robustní růst v hypotékách a ve spoření, o čemž svědčí solidní čistý příliv vkladů na spořicích účtech v prvních šesti měsících letošního roku.

Do budoucna se nadále soustředíme na realizaci naší strategie, na poskytování skvělých služeb našim zákazníkům, na zefektivňování provozu a na růst na vybraných evropských trzích a v Japonsku.“

Klíčové údaje NN Group

Vývoj za poslední čtvrtletí

Silná finanční pozice NN Group v prvním čtvrtletí roku 2016 svědčí o odolnosti jejích obchodních divizí v prostředí, které je nadále charakteristické nízkými úrokovými sazbami a volatilitou trhu. To je solidní základ pro naši strategii – nabízet skvělou zákaznickou zkušenost založenou na transparentních produktech a službách a na dlouhodobých vztazích. NN Group chce lidem pomáhat zabezpečit jejich finanční budoucnost a nabízet produkty a služby, které se dají snadno pochopit a odpovídají celoživotním potřebám zákazníků.

Transparentní produkty a služby

Maďarská divize NN úspěšně uvedla nové úrazové pojištění, jejž přivítali jak zákazníci, tak obchodní služba. Tento produkt nabízí finanční podporu a jedinečné zdravotnické a asistenční služby, které jsou klíčové pro rychlejší rekonvalescenci po nehodě.

Česká divize uvedla na trh nové rizikové životní pojištění NN Život, které chrání klienty proti celé řadě rizik včetně smrti, nemoci, dlouhodobé invalidity a hospitalizace. Japonská životní pojišťovna začala prodávat produkt COLI, který vlastníkům středních a menších podniků v případě těžké nemoci pomáhá zajistit kontinuitu.

V Nizozemsku pomáhá Nationale-Nederlanden středním a menším podnikům porozumět dopadům nové regulace „Návrat do práce“ pro částečně invalidní zaměstnance (WGA Flex) a rovněž jim nabízí řešení. Neživotní pojišťovna se nadále soustředila na zákazníka a vyšší transparentnost v komunikaci s klienty vedla k vyšší zákaznické loajalitě, měřené skrze Net Promoter Score. Navíc divize Netherlands Life posílila svou obchodní pozici vývojem nových prvků ve skupinovém penzijním spoření, které účastníkům nově umožňuje investovat více za jejich pracovního života („Bijsparen“), anebo investovat dále i po odchodu do důchodu („Doorbeleggen“).

Zachycení růstu

Dlouhodobým motorem růstu v pojišťovnictví nadále zůstává základní potřeba lidí chránit se před nejistotami v životě. Například životní pojišťovna NN v Rumunsku zavedla na svém trhu inovativní soukromé zdravotní pojištění, které zajišťuje finanční budoucnost klientovy rodiny pro případ, kdy by v jeho životě došlo k nečekané zdravotní situaci.

Ve Španělsku společnost Nationale-Nederlanden uvedla nedávno na trh sadu spořicích produktů Ros-toucí záruka, které jsou méně kapitálově náročné, a přitom našim zákazníkům garantují jejich investice s růstovým potenciálem. Společnost Movir, která v Nizozemsku nabízí individuální pojištění invalidity, uskutečnila úspěšnou kampaň, v níž klienty informovala o možnosti sladit jejich individuální pojištění invalidity s penzijním věkem, což vyústilo v další opakovaný nárůst vybraného pojistného. NN Bank nadále rozšiřuje svou klientskou základnu – ve druhém čtvrtletí získala 8000 nových klientů. Díky křížovému prodeji se klienty NN Banky stalo dalších 4500 zákazníků pojišťovny. Ve druhém čtvrtletí NN zvýšila své hypoteční portfolio z 10,9 miliardy eur na 11,4 miliardy eur a klientské úspory z 8,6 miliardy eur na 9,3 miliardy eur.

Distribuce prostřednictvím několika kanálů

NN Group disponuje pestrou směsí kanálů pro obsluhu zákazníků: obchodní služba, bankovní distribuční síť, brokeři a přímé kanály. Prodej bankovní distribuční sítě COLI v Japonsku stoupl v porovnání se stejným čtvrtletím v roce 2015 o 54 % (očištěno o rozdíly plynoucí z rozdílných směnných kurzů), a to díky expanzi bankovní distribuční sítě.

Akvizice předního polského finančního brokera Notus Financial Advisors, oznámená ve druhém čtvrtletí, byla dotažena do konce v červenci 2016. Akvizice dále posílí a diverzifikuje distribuční síť Nationale-Nederlanden v Polsku.

Efektivní a hospodárný provoz

NN Group se snaží maximálně zefektivnit svůj provoz ve všech segmentech a přizpůsobit služby klientům na mírů podle jejich typu v každé zemi, díky čemuž je celý systém pružnější. Například během prudké bouře a záplav v Belgii v tomto čtvrtletí pomáhala klientům vyřizovat nároky škod mobilní kancelář NN. Této dočasné kanceláře a služeb v nich poskytnutých si zákazníci velmi cenili.

V Nizozemsku se strategie soustředila na poskytování digitálních a osobních služeb, které si kladou za cíl zvyšovat spokojenost zákazníků. Nationale-Nederlanden zkombinovala různé komunikační kanály pro klienty, čímž jim usnadnila jednání s firmou a zároveň snížila náklady. Průběžně se zavádějí nové funkcionality, které vycházejí vstříc sílící poptávce zákazníků po službách a řešeních, která fungují 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a zároveň umožňují individuální přístup k péči o klienty. Například zákazníci s účtem na portálu NN obdrží osobní upozornění čtyři měsíce před tím, než by jim měla doběhnout fixace hypotéky.

Náš správce aktiv, NN Investment Partners, již výrazně pokročil v iniciativě „zaměření, zjednodušení a optimalizace“. Projekt racionalizace fondu je rovněž na správné cestě. Investiční butiky zareagovaly na růstové příležitosti a v produktových portfoliích se jim podařilo zaznamenat úspory z rozsahu.

Inovace

Investicí do inovace hodlá NN Group zvýšit spokojenost zákazníků, efektivitu a zároveň napomoci k intuitivnímu přístupu. NN Group v červenci oznámila, že uzavřela tříleté partnerství s růstovým akcelerátorem StartupBootcamp, který pomáhá startupům z oblasti finančních technologií se rozvinout do plnohodnotné firmy. Tento program si klade za cíl zvýšit rychlost inovace a posílit zaměření na zákazníka. Kromě finanční podpory NN Group startupům nabídne profesní podporu v podobě mentorů z řad svých zkušených zaměstnanců. Prostřednictvím stáží dostanou naši zaměstnanci příležitost být v těsném kontaktu s inovacemi produktů v oblasti finančních technologií.

Sparklab (inovační laboratoř neživotní pojišťovny NN) navíc již představila na nizozemském trhu svůj „Ab Concept“. V tomto pilotním projektu se preventivní služby snoubí se spoluúčastí obyvatel a novou technologií za účelem zvýšení bezpečnosti v rezidenčních oblastech.

Sigorta Cini, turecký broker NN, zavedl strategii „kliky a cihly“, díky níž se společnost dostala mezi první tři nejlepší online agregátory.

NN Group zastává názor, že způsob myšlení je velmi důležitý pro vytváření podniků, které samy živí a podporují inovaci. Pro další posílení této koncepce se všichni manažeři NN životní pojišťovny zúčastnili programu zaměřeného na stimulaci inovace, podnikatelského ducha a odpovědného vedení.

Další

Ve druhém čtvrtletí roku 2016 se NN Group stala součástí FTSE4Good Index Series. Toto zařazení svědčí o tom, že firma splnila přísná ekologická a společenská kritéria, jakož i kritéria ve vztahu mezi vedením a všemi zainteresovanými stranami, a že je na dobré cestě těžit z výhod odpovědné podnikatelské praxe.

Sportovní sponzoring NN Group se soustředí na běh, tedy na aktivitu, která sjednocuje různé generace a je přístupná všem. Takto chceme přispět k tomu, aby se lidé starali o své zdraví a pohodu. NN Group byla hlavním sponzorem velkých běžeckých akcí po celé Evropě a v Japonsku, včetně maratonů v Aténách a Rotterdamu a závodu San Silvestre Vallecana v Madridu. Ve druhém čtvrtletí byla NN Group oficiálním sponzorem mistrovství Evropy v atletice, největší sportovní akce v Nizozemsku v roce 2016.