Přeskočit na: Obsah

19.10.2015

Moravané dostávají od firem více benefitů než Pražané

Podle aktuálních výsledků průzkumu NN pojišťovny a penzijní společnosti a Svazu průmyslu a dopravy ČR dnes firmy svým zaměstnancům nabízejí v průměru 12 zaměstnaneckých výhod. Nejštědřejší jsou v tomto směru moravské firmy, které poskytují 13 benefitů a zároveň na ně vydávají nejvíce prostředků. Naopak nejméně benefitů dávají společnosti v Praze. Nabídka benefitů se přitom mění podle postavení zaměstnance – typickým manažerským benefitem jsou auto a mobil, plošně firmy nabízejí pojistné produkty.

České firmy rozšiřují nabídku zaměstnaneckých benefitů a nabízejí jich o 2 více než v roce 2014. Zatímco ale v loňském roce nebyl mezi regiony co do počtu poskytovaných benefitů rozdíl, letos se již nabídka liší. „Firmy se stále více potýkají s nedostatkem vhodných zaměstnanců, často chybí konkrétní profesní skupiny v konkrétních regionech. Motivační programy, jako je třeba nabídka zaměstnaneckých výhod, se proto začíná více přizpůsobovat aktuálním potřebám místního trhu práce a rozšiřují se tak, aby nalákaly vhodné kandidáty,“ vysvětluje Tomáš Nidetzký, generální ředitel obchodu NN pojišťovny a penzijní společnosti. S nejširší nabídkou se zaměstnanci setkávají na Moravě, kde jim firmy poskytují v průměru 13 výhod. Překvapivé jsou naopak výsledky nabídky v Praze, kde firmy nabízejí jen 10 benefitů. „Důvodem mohou být celkově lepší platové podmínky, stejně jako jiné formy motivace za-městnanců, třeba kariérní růst,“ dodává viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Radek Špicar. V Čechách je nabídka lehce pod průměrem, a to přibližně 11,5 benefitu.

Rozdíly lze pozorovat nejen v počtu výhod, ale také v částkách, které firmy za své zaměstnance na benefitech utratí. Průměrné celorepublikové výdaje odpovídají 10-15 tisícům na řadového zaměstnance a nižší management, 15 až 20 tisícům pro střední management a mezi 20 a 30 tisíci korun za top manažera. „Na výdaje se musíme dívat s ohledem na základní mzdu. Je zřejmé, že u řadového zaměstnance je výše poskytovaného benefitu v poměru k základnímu platu vyšší než u zástupce nejvyššího managementu,“ upřesňuje Tomáš Nidetzký.

I v této kategorii se vymyká moravský region – nejvíce se zde od průměru odchylují ve výdajích za vrcholový ma-nagement, na který připadá 41 až 50 tisíc korun v rámci benefitů za rok.

Region/
skupina 
Řadový
zaměstnanec 
Nižší
management 
Střední
management 
Top
management 
Praha 10 001 až 15 000 Kč 10 001 až 15 000 Kč 15 001 až 20 000 Kč 20 001 až 30 000 Kč
Čechy 10 001 až 15 000 Kč 10 001 až 15 000 Kč 15 001 až 20 000 Kč 20 001 až 30 000 Kč
Morava 10 001 až 15 000 Kč 20 001 až 30 000 Kč 20 001 až 30 000 Kč 40 001 až 50 000 Kč
Průměr ČR 10 001 až 15 000 Kč 10 001 až 15 000 Kč 15 001 až 20 000 Kč 20 001 až 30 000 Kč
Benefity v praxi: řediteli auto, řadovému zaměstnanci 13. plat
Pozice zaměstnance se odráží také ve složení nabízených benefitů. Mezi typicky manažerské benefity patří mobilní telefon a auto – na auto jako na benefit dosáhne jen 8 % řadových zaměstnanců oproti 88 % top managementu, u mobilního telefonu jsou podíly 42 % a 87 %. „Velmi zajímavé je rozdělení nabídky u pojistných produktů. V minulosti měli nárok na pojistné produkty jen manažeři v rámci tzv. manažerských pojistek. Výsledky průzkumu ukázaly, že dlouhodobé benefity jsou dnes nabízeny ve firmách rovnoměrně, což může souviset s potřebou firem získat a dlouhodobě motivovat stále více ceněné specialisty,“ doplňuje Tomáš Nidetzký.

Benefitům určeným spíše řadovým zaměstnancům vévodí věcné výhody, jako jsou stravenky a pitný režim, příspěvky na volnočasové aktivity a finanční benefity, konkrétně jednorázové odměny nebo 13. plat.

Benefit Řadový
zaměstnanec  
Nižší
management  
Střední
management  
Top
management  
Mobilní telefon 42% 65% 88% 87%
Vzdělávání 85% 78% 83% 74%
Pitný režim 99% 70% 62% 61%
Příspěvek na spoření na penzi 93% 85% 86% 85%
Zdraví (lékařské prohlídky) 96% 74% 75% 78%
Stravenky 99% 83% 83% 81%
Služební automobil 8% 20% 66% 88%
Věcné dary / jednorázové odměny 97% 84% 84% 73%
Příspěvek na životní pojištění 87% 72% 81% 84%
Úhrada nákladů na zkoušku zvyšující kvalifikaci 84% 70% 72% 63%
13. plat 98% 85% 77% 72%
Firemní mobilní tarif pro členy rodiny 84% 70% 80% 82%
Kultura 96% 82% 84% 84%
Zaměstnanecké půjčky 98% 87% 82% 71%
Prodej firemních výrobků za nižší než maloobchodní ceny 98% 88% 86% 86%
Zdraví (vitamíny, rehabilitace etc.) 93% 83% 80% 80%
Sport 100% 83% 83% 78%
Dny volna tzv. sick days 87% 82% 87% 89%
Očkování proti chřipce 91% 85% 82% 74%
Příspěvek na dovolenou 94% 82% 79% 71%
Flexi - poukázky 96% 85% 85% 74%
Příspěvek na cestování do zaměstnání 87% 73% 73% 53%
Zvýhodněné bankovní produkty pro členy rodiny 92% 58% 50% 50%
Firemní školka 100% 83% 83% 83%
O průzkumu
Průzkum zaměstnaneckých benefitů realizovala NN pojišťovna a penzijní společnost letos již podeváté, pošesté ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR. Sběr dat probíhal ve dnech 30. 6. – 30. 7. 2015 a účastnilo se ho 110 společností z České republiky. Dotazování probíhalo on-line na www.employeebenefits.cz.