Přeskočit na: Obsah

29.02.2016

NN Group oznámila skvělé výsledky za rok 2015

Provozní výsledek NN Group za rok 2015 se zvýšil o 32,2 % na 1,435 miliardy eur, přičemž prakticky všechny segmenty hlásí zlepšení. Základní čistý zisk se z 588 milionů eur v roce 2014 meziročně zvýšil na 1,565 miliardy eur.

 • Provozní výsledek z průběžné činnosti za celý rok 2015 se zvýšil o 32,2 % na 1,435 miliardy eur, přičemž prakticky všechny segmenty hlásí zlepšení.
 • Základní čistý zisk se z 588 milionů eur v roce 2014 meziročně zvýšil na 1,565 miliardy eur.
 • Naše kapitálová pozice je silná: ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 činil kapitálový ukazatel Solvency II stanovený na základě schváleného částečného interního modelu 239 %, a to po odečtení navrhované konečné dividendy za rok 2015 ve výši 341 milionů eur.
 • Hotovost holdingové společnosti vzrostla na 1,953 miliardy eur; tato hodnota odráží volné hotovostní prostředky holdingové společnosti za rok 2015 ve výši 1,366 miliardy eur a 849 milionů eur vrácených akcionářům v podobě dividend a zpětného odkupu akcií.
 • Návrh konečné dividendy za rok 2015 činí 1,05 eura na kmenovou akcii, v celkové výši pak 341 milionů eur. Hodnota celkové vyplácené dividendy na kmenovou akcii za rok 2015 tak dosáhla 1,51 eura.
 • Hodnota nového obchodu (VNB) za rok 2015 činí 202 milionů eur, což představuje nárůst o 13,1 %. Prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (Annual Premium Equivalent) činil 258 milionů eur, což oproti 4. čtvrtletí roku 2014 při stejném směnném kurzu představuje pokles o 4,3 % a odráží naše zaměření na růst ziskovosti. Celkový obrat v roce 2015 poklesl při stejném směnném kurzu o 3,1 % na 1,295 miliardy eur.
 • Celkový objem aktiv spravovaných segmentem správy investic činil 187 miliardy eur, což oproti třetímu čtvrtletí roku 2015 představuje pokles o 1,5 %.

  Prohlášení generálního ředitele NN Group Larda Friese:

  „Těší nás výborné výsledky roku 2015 – jsou odrazem stabilního pokroku při dosahování našich cílů na cestě ke zvyšování příjmů a tvorbě kapitálu. Snahou našich cca 11 500 zaměstnanců je nabídnout zákazníkům vysoký poměr cena/výkon a zároveň přímočarý a osobní přístup. Změna obchodní značky na NN a naše motto „Na vás záleží“ nás jasně profilují na všech trzích, kde působíme, a tvoří pojítko mezi našimi podniky a zaměstnanci po celém světě. Pokrok v těchto oblastech se odráží ve vyšší zaměstnanecké spokojnosti  a dle výsledků  NPS (Net Promoter Score) i spokojenosti zákazníků. O našem soustavném zaměření na poskytování vysoce kvalitních služeb našim zákazníkům, inovaci produktů a zlepšování skladby portfolia našich produktů svědčí 13,1% nárůst hodnoty nových obchodů, jež tak v roce 2015 dosáhly hodnoty 202 milionů eur.
  Daří se nám plnit střednědobé cíle, existují však oblasti, na něž je třeba více se zaměřit. Podnikáme kroky ke zlepšení výsledků neživotního pojištění prostřednictvím lepšího upisování rizika a dalšího snižování nákladů. Dosáhli jsme pokroku při zlepšování procesů likvidace pojistných událostí a stanovování výše pojistného, pořád je ale co zlepšovat. Náročné tržní prostředí nás přimělo zúžit naše strategické zaměření v oblasti správy aktiv, kde nás restrukturalizační opatření ve čtvrtém čtvrtletí 2015 vyšla na 13 milionů eur. Nadále se nám daří generovat kapitál a kapitálový ukazatel Solvency II NN Group byl ke konci roku 2015 na silných 239 %, a to na základě našeho částečného interního modelu, který nizozemský regulátor schválil v prosinci 2015. Dne 2. června 2016 navrhneme na valné hromadě konečnou dividendu za rok 2015 ve výši 1,05 eura na akcii. V kombinaci s prozatímní dividendou vyplacenou v září to za celý rok 2015 představuje 41% podíl dividendy k čistému provoznímu výsledku a 32% meziroční nárůst dividendy na akcii. V lednu 2016 jsme dokončili zpětný odkup akcií o objemu 250 milionů eur poté, co ING Group plánovaně odprodala část svého podílu v NN Group. Dále pak ING vyměnila poslední tranši podřízených dluhopisů tří strategických investorů za kmenové akcie NN Group a hotovost, čímž se podíl ING v NN Group snížil na 14,1 % akcií v oběhu. V roce 2016 navážeme na předchozí úspěchy, budeme se i nadále zaměřovat na finanční cíle a na spokojenost našich zákazníků. Naší snahou je pokračovat v naplňování naší vize být společností, která je důležitou součástí života všech zainteresovaných stran.“


  Strategií NN Group je nabízet skvělou zákaznickou zkušenost, která je založena na kvalitních službách a dlouhodobých vztazích.  Usiluje o to prostřednictvím transparentních produktů a služeb, které vycházejí vstříc celoživotním potřebám zákazníků, a zajištěním dostupnosti své distribuční sítě zákazníkům v místech a časech, které jim vyhovují. Důležitou součástí je i efektivní provoz, který zákazníkům poskytuje vysoce kvalitní služby.

  Cílem Insurance Europe neboli evropské pojišťovací části NN Group je zajistit růst ziskovosti prostřednictvím důsledné alokace kapitálu a využitím její propracované distribuční platformy. Prostřednictvím nových produktů a pokračující digitalizace budou společnosti Insurance Europe i nadále zkvalitňovat zákaznickou zkušenost.