Přeskočit na: Obsah

30.05.2016

NN Group oznamuje stabilní provozní výsledek a silnou kapitálovou pozici v prvním čtvrtletí

Provozní výsledek NN Group dosáhl 305 milionů eur a v porovnání s prvním čtvrtletím 2015 zůstal stabilní. Vyšší dividendy pojišťovací divize Netherlands Life a lepší výsledky NN Bank vyvážily výsledky divizí Netherlands Non Life, Insurance Europe a Asset Management.

  • Provozní výsledek z průběžné činnosti dosáhl 305 milionů eur, v porovnání s prvním čtvrtletím 2015 tak zůstal stabilní. Vyšší dividendy pojišťovací divize Netherlands Life a lepší výsledky NN Bank vyvážily výsledky divizí Netherlands Non Life, Insurance Europe a Asset Management
  • Čistý zisk dosáhl 270 milionů eur, což představuje meziroční pokles oproti 485 milionům eur v prvním čtvrtletí roku 2015, který do značné míry vyplývá z jednorázových položek. Zatímco výsledek v 1Q15 v sobě zahrnoval kapitálový výnos z investice do akcií, v 1Q16 se odrazil záporný výsledek divize Japan Closed Block VA daný vyšší volatilitou na trhu.
  • Úspory 11 milionů eur na nákladech v Nizozemsku pomohly snížit celkovou nákladovou základnu v prvním čtvrtletí roku 2016 na 792 milionů eur.
  • Naše kapitálová pozice je silná: v prvním čtvrtletí roku 2016 činil kapitálový ukazatel Solvency II 241 %, zatímco ve čtvrtém čtvrtletí 2015 byl o dva procentní body nižší.
  • Hotovostní bilance holdingové společnosti vzrostla na 2,1 miliardy eur; tato hodnota odráží dividendy dceřiných společností ve výši 390 milionů eur, které zčásti vyvažují zpětný odkup akcií ve výši 250 milionů eur.
  • Od 1. června 2016 začne 12měsíční program zpětného odkupu akcií o objemu až 500 milionů eur. 

Lard Friese, generální ředitel NN Group, k výsledkům říká:

„Těší nás silná kapitálová pozice, kterou dokládá kapitálový ukazatel Solvency II ve výši 241 % a robustní cash flow holdingu v první čtvrtině roku 2016, a to i navzdory volatilním podmínkám na trhu v prvních několika měsících letošního roku.

Zatímco provozní výsledek skupiny za první čtvrtletí roku 2016 byl v meziročním srovnání stabilní, provozní výkon jednotlivých segmentů takto jednoznačný nebyl. Divize Netherlands Life vykázala vyšší zisk podpořený nadále silnou výkonností v oblasti investic a výsledky NN Bank, které se dále zlepšovaly díky pokračujícímu růstu hypotečního portfolia a klientských vkladů. Našim zahraničním společnostem dále rostly příjmy z poplatků a předepsaného pojistného, na druhou stranu jsme ale pocítili dopad nízkých úrokových sazeb a poklesu akciového trhu. Neživotní pojišťovny a společnosti specializované na správu aktiv se nadále těší naší plné pozornosti. Výsledky našeho podnikání v oblasti neživotního pojištění byly značně volatilní a nepříznivě se na nich v prvním čtvrtletí podepsalo plnění v oblasti individuální invalidity. Nadále podnikáme kroky zaměřené na zlepšení upisovací výkonnosti a efektivity. Jak jsme již oznámili na konci loňského roku, NN Investment Partners v reakci na náročné tržní prostředí vylepšuje své strategické zaměření. Správce aktiv usiluje o další aktiva třetích stran jasným zaměřením na klíčové oblasti své expertízy, další racionalizací své produktové nabídky a zlepšením efektivity svého provozu. V prvním čtvrtletí roku 2016 získal náš správce aktiv několik cen Lipper Group, které oceňují úspěch v diverzifikaci aktiv a výkonnost dluhových fondů na rozvíjejících se trzích. Při snižování nákladů v Nizozemsku jsme na dobré cestě dosáhnout do roku 2018 cíle v oblasti nákladů, v prvním čtvrtletí 2016 jsme realizovali úspory nákladů ve výši 11 milionů eur.

Dnes zároveň oznamujeme program zpětného odkupu akcií až do objemu 500 milionů eur v následujících 12 měsících. To svědčí o naší disciplinované správě kapitálu i o našem závazku vracet přebytečný kapitál našim akcionářům. Zároveň soudíme, že je důležité zachovat si robustní kapitálovou pozici a finanční flexibilitu, abychom mohli využít obchodních příležitostí zvyšujících zisk.

Dne 14. dubna 2016 prodala ING svůj zbývající 14,1% podíl v NN Group. Tato transakce je posledním krokem naší cesty k samostatné společnosti. Do budoucna pokládám za zásadní využít mnoha příležitostí, které nabízejí současné změny v chování zákazníků, šetřící vlády i využití nových technologií. Nadále budeme investovat do inovací v našem oboru, zaměříme se na další zlepšení služeb zákazníkům a na naplňování našich cílů v oblasti vyšší efektivity a akceschopnosti.“

Klíčové výsledky NN Group

Výsledky v mil. EUR     1Q16 1Q15 Změna
Provozní výsledek z průběžné činnosti 305 304 0,1 %
Čistý zisk 270 485 -44,2 %
Čistá provozní rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 8,6 % 8,7 %
Kapitálový ukazatel Solvency II 241 % Nebyl vykazován

Kvartální vývoj našeho podnikání

Strategií NN Group je dosahovat skvělých zkušeností našich zákazníků díky kvalitním službám a budování dlouhodobých vztahů. Pro naplňování této strategie se budeme soustředit na akceschopnost, abych obstáli v neustále se měnícím prostředí pojišťovnictví a investic i tváří v tváří novým sektorovým výzvám.

Transparentní produkty a služby

NN Group chce poskytovat produkty a služby, kterým lze snadno porozumět a které vycházejí vstříc celoživotním potřebám zákazníků. Například naše divize Netherlands Life spustila program „Smíšený důchod“ (Pensioen in de mix), který si klade za cíl zvýšit povědomí o problematice penzí mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Další novou službou je „Penzijní pomoc“ (Pensioen Hulp), online nástroj dostupný potenciálním i stávajícím zákazníkům, který poskytuje přínosné a personalizované informace, jež lidem pomohou připravit se na důchod v desetiletém období, které mu předchází. Nationale-Nederlanden nedávno představila nový produkt jménem „Aktivní důchod“ (Actief Pensioen), díky němuž mohou zaměstnanci okamžitě dosáhnout na penzi odpovídající jimi nashromážděnému důchodovému kapitálu. V první čtvrtině roku 2016 se naší divizi Japan Life opět podařilo zvýšit prodej podnikového životního pojištění (COLI), a to díky produktům uvedeným na trh v roce 2015, včetně nového pojištění se zvyšující se pojistnou částkou a nového produktu na pojištění příjmu pro majitele malých a středních podniků. Společnost NN Investment Partners zase na trh úspěšně uvedla fond Green Bond, čímž potvrdila náš závazek investovat zodpovědně.

Využití růstu

Dlouhodobým motorem růstu v pojišťovnictví nadále zůstává základní potřeba lidí chránit se před nejistotami v životě. V Evropě proto budeme dále rozšiřovat prodej nových pojistných produktů. Například v Rumunsku jsme spolu ING Bank zvolili inovativní přístup k vývoji produktů, který vedl k významnému nárůstu prodeje rizikových pojistek. Podobně v Turecku jsme zavedli novou jednoduchou pojistku účtu pro zákazníky bankopojištění, která dokáže zajistit finanční rezervu v případě nečekané události. Navíc naše řecká divize spustila novou formu zdravotního pojištění online, která má dle prvních výsledků také dobře našlápnuto k úspěchu. V Nizozemsku patří NN Bank mezi TOP 5 hráčů na hypotečním trhu co do počtu nově uzavřených smluv a naše hypoteční portfolio narostlo z 10,5 miliardy eur na konci roku 2015 na 10,9 miliard eur. Na konci prvního čtvrtletí 2016 vzrostly klientské vklady na 8,6 miliardy eur. Rovněž našemu správci aktiv nadále silně roste poptávka po jeho „Nizozemském hypotečním fondu“ (Dutch Residential Mortgage Fund).

Distribuce prostřednictvím několika kanálů

NN Group usiluje o to, aby mohla pomáhat svým zákazníkům prostřednictvím hned několika kanálů. Disponujeme pestrou směsicí distribučních kanálů, jako jsou: obchodní služba, partneři v bankopojištění, brokeři nebo přímé kanály, které se snažíme ustavičně posilovat. Například v divizi Japan Life dále zlepšujeme a diverzifikujeme naše distribuční kanály prostřednictvím bankovních sítí, kde se nám prodeje v prvním čtvrtletí roku 2016 zvýšily o 33 %. V Řecku nám prodeje pojištění prostřednictví našeho bankopojišťovnického partnera, Piraeus Bank, stouply v meziročním srovnání o 63 %. V Polsku jsme nedávno oznámili akvizici společnosti Notus Financial Advisors, předního finančního brokera na tamním trhu. Akvizice Notusu s více než 350 prodejci v největších městech Polska dále posílí a diverzifikuje distribuční síť Nationale-Nederlanden Poland a umožní nám celostátní pokrytí prostřednictvím franšíz, díky kterým získáme přístup k 600 finančním poradcům.

Efektivní a hospodárný provoz

Snažíme se nastavit naše procesy co nejefektivněji a nejhospodárněji, abychom byli schopni našim zákazníkům vždy dopřát za jejich peníze náležitou kvalitu. V Nizozemsku nadále snižujeme náklady, například přechodem na cloudová řešení, outsourcováním do zahraničí a optimalizací našich systémů.

Digitální proměna našeho podnikání zvyšuje zákaznickou spokojenost i naší efektivitu. Loni jsme ve Španělsku pro naši obchodní službu zavedli nový systém prodeje bez papíru. Díky němu jsme zvýšili zákaznická spokojenost, měřeno NPS (Net Promoter Score), a snížili náklady na zpracování nových smluv. Na základě tohoto úspěchu ve Španělsku jsme nedávno zavedli toto digitální řešení také v Polsku a České republice a podobné platformy v nadcházejících měsících spustíme také v dalších evropských zemích.

Inovace

Do inovace investujeme i nadále, a tak v prvním čtvrtletní letošního roku Netherlands Non-life představila v městě Eindhoven pilotní projekt „Nejchytřejší dům v Nizozemsku“. Průkopnický projekt, za nímž stojí Sparklab (laboratoř inovací neživotního pojištění NN), má zkoumat vliv využití moderních senzorů v domácnosti na celkový pocit bezpečí lidí, které v ní žijí.