Přeskočit na: Obsah

21.02.2017

NN Group oznamuje výsledky za 4Q16 a celý rok 2016

Provozní zisk 4Q16 vzrostl o 13 procent, kapitálový ukazatel Solvency II činí 241 procent

Shrnutí hlavních bodů z výsledků:

  • Provozní výsledek z průběžné činnosti za čtvrté čtvrtletí roku 2016 činí 282 milionů eur, což ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím 2015 představuje nárůst o 12,6 %. Zisku bylo dosaženo díky vyšší investiční marži v Netherlands Life, vyšším poplatkům a pojistné marži v Insurance Europe a vyššímu zisku NN Bank a podnikání v oblasti zajištění, zčásti umazaného nepříznivým vývojem nároků na náhradu škody v Netherlands Non-life.
  • Provozní výsledek za celý rok 2016 klesl na 1,227 mld. eur z 1,435 miliardy eur v roce 2015. Tehdy však firma těžila z vyšších dividend z private equity a výrazně vyšší upisovací marže v Netherlands Life, zatímco v roce 2016 zatížily divizi Netherlands Non-life škody způsobené prudkými bouřemi.
  • Základní čistý zisk za poslední čtvrtletí roku 2016 dosáhl 148 milionů eur, což oproti čtvrtému čtvrtletí 2015 představuje pokles o 58,9 %. Důvodem jsou hlavně nižší neprovozní položky a negativní dopad prodeje zajistného kmene. Základní čistý zisk klesl z 1,565 mld. eur v roce 2015 meziročně na 1,189 miliardy eur za rok 2016.
  • Další úspory nákladů v Nizozemsku ve čtvrtém čtvrtletí snížily celoroční nákladovou základnu na 761 milionů eur.
  • Ve sledovaném čtvrtletí rostl obchod silným tempem: prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) po očištění o měnové vlivy stoupl o 12 %, celkový objem aktiv spravovaných divizí správy investic stoupl o 1 miliardu eur a objem hypoték v NN Bank vzrostl o 900 milionů eur. Hodnota nového obchodu (VNB) za rok 2016 činí 214 milionů eur, což představuje meziroční nárůst o 6,4 %.
  • Naše kapitálová pozice je silná: ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 stoupl kapitálový ukazatel Solvency II z 236 na 241 %, a to na základě tržních vlivů, zrušení pozastaveného zpětného odkupu akcií ve výši 333 milionů eur a odečtení navrhované konečné dividendy za rok 2016 ve výši 307 milionů eur.
  • Hotovost holdingové společnosti vzrostla na 2,489 miliardy eur díky dividendám získaným z dceřiných společností, na druhou stranu ji snížily kapitálové injekce a zpětné odkupy akcií.
  • Návrh konečné dividendy za rok 2016 činí 0,95 eura na kmenovou akcii, tedy celkem zhruba 307 milionů eur. Celková hodnota dividend vyplacených za rok 2016 tak při přepočtu na jednu kmenovou akcii dosáhla 1,55 eura.

Prohlášení generálního ředitele NN Group Larda Friese:

„Rok 2016 byl pro NN Group důležitý a bohatý na události – byl to to rok, v němž jsme dosáhli značného pokroku. Investovali jsme do urychlení změny a inovace zákaznické zkušenosti a pracovali na nových a vylepšených produktech a službách. V dubnu se ING vlastnicky již zcela oddělila od NN Group. Uchovali jsme si silnou kapitálovou pozici, což nám poskytuje stabilní pozici pro přečkání turbulentních změn na trzích. Tato silná finanční pozice nám také umožnila podniknout důležitý krok v konsolidaci nizozemského pojišťovnictví a trhu správy aktiv a v říjnu 2016 oznámit plánovanou nabídku odkupu akcií Delta Lloyd. Po konstruktivních jednáních jsme 23. prosince oznámili, že představenstva NN Group a Delta Lloyd dospěla k dohodě na doporučené veřejné nabídce, která má sloučit Deltu Lloyd s aktivitami NN Group v Nizozemsku a Belgii. Na počátku února jsme potom představili nabídku odkupu veškerých vydaných a nesplacených akcií Delta Lloyd při ceně 5,4 eura na akcii a oznámili jsme navýšení podílu ve společnosti Delta Lloyd na 8 % kmenových akcií. Tato transakce představuje významný krok na naší cestě k vybudování ziskového podnikání pro další období a k posílení naší přední pozice v Nizozemsku a Belgii.

NN Group vykázala ve čtvrtém čtvrtletí 2016 zdravý provozní výsledek. Většina oblastí, ve kterých podnikáme, plynule pokračuje v plnění svých strategických cílů. Nizozemská divize dosáhla dalšího snížení nákladové základny, která má do konce roku 2018 klesnout na 685 milionů eur, a dokonce tak předstihla plán stanovený pro rok 2016. Naše evropské a japonské pojišťovací divize vykázaly díky novým produktům vyšší prodeje a celková hodnota prodaných pojistek za celý rok stoupla, dokonce i přes nižší úrokové sazby. NN Bank nadále generuje značný růst v oblasti hypoték a spořicích produktů a náš správce aktiv, NN Investment Partners, ve čtvrtém čtvrtletí opět přilákal další aktiva třetích stran. Pořád ale ještě zbývá dost práce, například v oblasti snižování kombinovaného ukazatele u našich divizí neživotního pojištění.

Náš ukazatel Solvency II a ukazatel kapitálové pozice zůstává robustní, a to 241 %, resp. 2,489 miliardy eur. Prvního června 2017 navrhneme na valné hromadě vyplacení konečné dividendy za rok 2016 ve výši 95 eurocentů na akcii. Spolu s prozatímní dividendou vyplacenou v září 2016 se dividendový výplatní poměr dostává k 51 % celkového čistého provozního zisku za rok 2016. V lednu 2017 jsme úspěšně refinancovali část našeho dluhu, a mohli jsme tak ING splatit poslední tranši hybridního dluhu.

Finanční trhy v roce 2017 ovlivní pokračující nejistota ohledně hospodářského růstu, makroekonomického vývoje a potenciálních politických změn. Bez ohledu na tyto vlivy jsme odhodláni poskytovat vynikající zákaznický servis, inovovat produkty a dále vylepšovat naše podnikání. Pokrok, jehož jsme v roce 2016 dosáhli v těchto oblastech, se odráží v zapojení našich zaměstnanců i v míře loajality našich zákazníků (Net Promotor Score). Tyto pevné základy nám umožňují nadále plnit náš cíl být společností, která hraje výraznou pozitivní roli v životech našich klientů.“