Přeskočit na: Obsah

22.08.2017

NN Group oznamuje výsledky za druhé čtvrtletí 2017

Silný provozní a obchodní výsledek, ukazatel Solvency II 196 %

Shrnutí hlavních bodů z výsledků NN Group:

 • Provozní výsledek z běžné činnosti za druhé čtvrtletí roku 2017 vzrostl na 404 milionů eur z 321 milionů eur za 2Q16, z čehož Delta Lloyd přispěla 49 miliony eur. Provozní výsledek bez přispění Delta Lloyd vzrostl o 33 milionů eur.
 • Základní čistý zisk klesl oproti druhému čtvrtletí 2016 o 28,2 % na 240 milionů eur, z čehož Delta Lloyd přispěla 21 miliony eur. Základní čistý zisk bez započtení výsledku Delta Lloyd klesl o 115 milionů eur, což odráží opravné položky u ING Australia Holdings, zčásti vyvážené vyššími neprovozními položkami.
 • Ve sledovaném čtvrtletí rostl obchod silným tempem: prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) po očištění o měnové vlivy stoupl oproti druhému čtvrtletí 2016 o 43,1 % na 400 milionů eur, z čehož Delta Lloyd přispěla 66 miliony eur. Prodej nových pojištění za šest měsíců roku 2017 vzrostl o 69,4 % na 170 milionů eur, hlavně díky silnému výkonu divizí Japan Life a Insurance Europe.
 • Kapitálový ukazatel Solvency II NN Group klesl na 196 %, jako výsledek akvizice společnosti Delta Lloyd, pozitivních dopadů vývoje na trhu, provozních výnosů a odečtení prozatímní dividendy za rok 2017.
 • Hotovost holdingové společnosti činí 1,731 miliardy eur, a to včetně 820 milionů eur z dividend od dceřiných společností a kapitálové injekce půl miliardy eur do společnosti Delta Lloyd Life.
 • Prozatímní dividenda za rok 2017 byla stanovena na 0,62 EUR na kmenovou akcii, což představuje celkem zhruba 209 milionů eur.

Hlavní výsledky divize Insurance Europe:

 • Provozní výsledek vzrostl za druhé čtvrtletí 2017 na 73 milionů eur z 52 milionům eur ve 2Q16, z čehož Delta Lloyd přispěla čtyřmi miliony eur. Provozní výsledek bez započtení Delta Lloyd se zvýšil o 17 milionů eur díky vyšším poplatkům a příjmu z pojistného a nižším odpisům pořizovacích nákladů pojistných smluv a provizím.
 • Prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) stoupl při stejném směnném kurzu oproti druhému čtvrtletí 2016 o 41,8 % na 170 milionů eur, z čehož Delta Lloyd přispěla 16 miliony eur.
 • Hodnota nových pojištění za prvních šest měsíců 2017 činila 72 milionů eur, z čehož Delta Lloyd přispěla čtyřmi miliony eur. Oproti stejnému období loňského roku jde o nárůst o 46 milionů eur.
 • V druhém čtvrtletí roku 2017 vzrostl v celém regionu prodej rizikových pojistných produktů o 47,8 % meziročně.
 • V druhém čtvrtletí roku 2017 jsme v Evropě zapojili nové banky do platformy bankopojištění, jejímž prostřednictvím nabízíme klientům životní a neživotní produkty. V České republice se rozvíjí spolupráce s Moneta Money Bank; díky ní došlo k význačnému růstu v prodeji životních pojistek a spoření na penzi.

Prohlášení generálního ředitele NN Group Larda Friese:

„Dnes zveřejňujeme první zcela konsolidované čtvrtletní výsledky NN Group a Delta Lloyd a mě těší celková silná výkonnost skupiny za druhé čtvrtletí roku 2017. Delta Lloyd k ní citelně přispěla a takřka všechny naše segmenty vykázaly oproti loňskému roku lepší výsledky, obzvláště to platí v divizích Japan Life a Insurance Europe. Výsledky naší nizozemské neživotní pojišťovny ovlivnilo v tomto čtvrtletí navýšení závazků v oblasti majetku a odpovědnosti o 40 milionů eur. Napříč divizemi jsme dále zaváděli úsporná opatření, což přispělo k dalšímu snížení nákladové základny. Ukazatel Solvency II dosáhl 196 %, což do budoucna představuje solidní základnu pro další působení naší konsolidované skupiny. Zopakovali jsme dobré obchodní výsledky z předchozích čtvrtletí – značně nám vzrostl jak prodej, tak hodnota nových pojištění a společnost NN Investment Partners opět zaznamenala silný příliv investic třetích stran.
V prvním společném čtvrtletí s Delta Lloyd jsme dosahovali stabilního pokroku a započali jsme s integrací našeho podnikání s cílem připravit sloučenou skupinu na další fázi společné cesty. Propojení dvou organizací a firemních kultur vyžaduje soustředěné úsilí. Po celou dobu tohoto procesu jsou navíc naši zaměstnanci nadále zavázáni poskytovat prvotřídní služby našim zákazníkům, dále inovovat a pozitivně přispívat společnosti, v níž působíme.
S nadšením zahajujeme tuto novou kapitolu po integraci a vykazujeme první silné výsledky. Při spojení NN a Delta Lloyd v Nizozemsku a Belgii si vybíráme to nejlepší z našich firem a jejich kultur. Zároveň se stále zaměřujeme na disciplinované řízení kapitálu, silnou účetní rozvahu a na neutuchající snahu o další zlepšování zákaznické spokojenosti na všech 18 trzích, kde působíme.“