Přeskočit na: Obsah

22.05.2017

NN Group oznamuje výsledky za první čtvrtletí 2017

Silný provozní výsledek, kapitálový ukazatel Solvency II 238 %

Shrnutí hlavních bodů z výsledků NN Group: 

  • Provozní výsledek z průběžné činnosti za první čtvrtletí roku 2017 činí 406 milionů eur, což ve srovnání s prvním čtvrtletím 2016 představuje nárůst o 33,3 %. Růstu provozní ziskovosti bylo dosaženo díky lepším výsledkům ve všech segmentech.
  • Základní čistý zisk za první čtvrtletí roku 2017 dosáhl 435 milionů eur, což oproti prvnímu čtvrtletí 2016 představuje nárůst o 61 %. Důvodem jsou hlavně vyšší provozní výsledek, vyšší neprovozní položky a nižší ztráta ze zajištění japonského variabilního důchodové pojištění.
  • Další úspory nákladů v Nizozemsku snížily výdajovou základnu na 748 milionů eur.
  • Ve sledovaném čtvrtletí rostl obchod silným tempem: prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) po očištění o měnové vlivy stoupl díky prodejům nizozemských a japonských životních pojistek a díky divizi Insurance Europe o 28,3 % na 620 milionů eur, celkový objem aktiv spravovaných divizí Asset Management stoupl o 2,1 miliardu eur a objem nových hypoték v NN Bank dosáhl 1,1 miliardy eur.
  • Kapitálový ukazatel Solvency II NN Group klesl hlavně kvůli tržním vlivům z 241 % na konci čtvrtého čtvrtletí 2016 na 238 %.
  • Hotovost holdingové společnosti vzrostla na 2,977 miliardy eur díky seniorním cenným papírům vydaným v lednu ve výši půl miliardy eur a dividendám získaným z dceřiných společností, i přes nákup akcií společnosti Delta Lloyd v únoru 2017. 

     

Hlavní výsledky divize Insurance Europe:

  • Provozní výsledek divize Insurance Europe se v prvním čtvrtletí 2017 zvýšil na 42 milionů eur ze 34 milionů eur v prvním čtvrtletí roku 2016, a to díky vyšším příjmům z  poplatků a pojistného. 
  • Prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) činil po očištění o měnové vlivy 175 milionů eur, což po očištění od měnových vlivů představuje 29,4% nárůst oproti prvnímu čtvrtletí 2016, a to díky vyššímu prodeji životního pojištění v celém region.

Prohlášení generálního ředitele NN Group Larda Friese:

„V prvním čtvrtletí roku 2017 vykázala NN Group silné výsledky, přičemž k nárůstu provozního zisku v porovnání s prvním čtvrtletím roku 2016 skupiny přispěly všechny její segmenty. Nadále zvyšujeme výkonnost a dokázali jsme opět snížit nákladovou základnu díky úsporám v Nizozemsku. Také naše rozvaha zůstává silná, s kapitálovým ukazatelem Solvency II NN Group na 238 procentech.
Každý den se snažíme zprostředkovávat našim zákazníkům skvělé služby, inovovat produkty a zlepšovat obchodní nabídku, což se promítlo i do vyšších prodejů v tomto čtvrtletí. V divizi Insurance Europe jsme zvýšili prodej životních pojistek v celém regionu o 29,4 % a v Japonsku přispělo pojištění vážných chorob COLI, zavedené v červenci 2016, k nárůstu prodejů o 31,3 procent.
Začátek roku 2017 byl nezapomenutelný. V posledních měsících jsme provedli další krok k tomu, abychom naši firmu strategicky zabezpečili do budoucna a posílili naši vůdčí pozici v Nizozemsku a Belgii. V dubnu byla dokončena akvizice 93,3 procent společnosti Delta Lloyd. Oznámili jsme, složení nejvyššího vedení sloučené společnosti, a zahájili jsme integrační proces. Přípravy právní fúze pokračují. Věříme, že sloučení společnosti Delta Lloyd s nizozemskými a belgickými aktivitami NN prospěje zákazníkům obohacením naší produktové nabídky a dalším rozšířením naší distribuční sítě. Díky úsporám z rozsahu též bude generovat vyšší volný cash flow, z něhož mohou následně profitovat naši akcionáři.
Vždy bylo naší jasně deklarovanou politikou vracet volné peněžní prostředky akcionářům, pokud nevidíme příležitost pro jejich další zhodnocení. Akvizice firmy Delta Lloyd byla příležitostí uplatnit přebytečnou hotovost s atraktivní očekávanou návratností. Na našem přístupu k disciplinované správě kapitálu se nic nemění a nadále budeme upřednostňovat silnou rozvahu a zachování silné kapitálové pozice. Pro-forma kapitálový ukazatel Solvency II pro NN Group včetně Delta Lloyd se ke konci prvního čtvrtletí odhaduje přibližně na 180 procent. V srpnu zveřejníme kompletní konsolidované výsledky skupiny za druhé čtvrtletí 2017. A 30. listopadu, což je náš Den kapitálových trhů, poskytneme i podrobnější strategické zhodnocení.
Do budoucna se zaměříme na hladký proces transformace a na další zlepšování zákaznické spokojenosti prostřednictvím inovace a přístupu zaměřeného na klienta: pomáhat našim zákazníkům zabezpečit jejich finanční budoucnost.“

Klíčové údaje NN Group

--------------------------------

 

NN Životní pojišťovna (dříve ING Životní pojišťovna)
NN Životní pojišťovna působí na českém trhu již od roku 1992, kdy pod názvem Nationale-Nederlanden začala jako první zahraniční pojišťovna nabízet životní pojištění. NN Životní pojišťovna je držitelem ocenění Superbrands 2016, její produkty se pravidelně umisťují na předních místech v oborových soutěžích. V soutěži „Finparáda.cz  – Finanční produkt roku 2016“ se flexibilní životní pojištění NN Smart umístilo na 1. místě v kategorii „Investiční životní pojištění“ a rizikové životní pojištění NN Život na 2. místě v kategorii „Rizikové životní pojištění“. Více informací najdete na www.nn.cz.

NN Penzijní společnost (dříve ING Penzijní společnost)
NN Penzijní společnost začala nabízet soukromé spoření na penzi v roce 1995 jako jedna z prvních společností v České republice. Za 20 let působení v ČR připsala klientům zhodnocení ve výšce 5 miliard korun. V roce 2013 klientům přinesla inovativní řešení správy soukromého spoření na penzi v podobě on-line portálu Moje NN, který postupně rozšířila i na správu životní pojištění. NN Penzijní společnost je nově držitelem ocenění Superbrands 2017. Bližší informace o NN Penzijní společnosti najdete na www.nnpenzijnispolecnost.cz.

NN Group
NN Group působí v 18 zemích, kde poskytuje služby 15 milionům klientů, o které pečuje 12 000 zaměstnanců. NN navazuje na 170letou tradici v oboru finančních služeb a její název je odkazem na pojišťovnu Nationale-Nederlanden, pod jejíž vlajkou NN v minulosti působila i v České republice. NN Group se celkově zaměřuje především na životní pojištění, důchodové spoření a investiční management, v některých zemích ale poskytuje i bankovní a další finanční služby.