Přeskočit na: Obsah

27.11.2017

NN Group oznamuje výsledky za třetí čtvrtletí 2017:

Výborný výkon celé skupiny; kapitálový ukazatel Solvency II na 204 %

Shrnutí hlavních bodů z výsledků NN Group: 

  • Provozní výsledek z průběžné činnosti vzrostl na 431 milionů eur z 319 milionů eur ve třetím čtvrtletí 2016. Růstu provozní ziskovosti bylo dosaženo díky lepším výsledkům ve většině segmentů, díky přispění Delta Lloyd ve výši 51 milionů eur a díky 32 milionům eur jednorázových příspěvků z kategorie Ostatní; ty převážily nad slabšími výsledky nizozemské neživotní pojišťovny.
  • Základní čistý zisk za třetí čtvrtletí roku 2017 dosáhl 734 milionů eur, což představuje značný nárůst oproti výsledku ze třetího čtvrtletí 2016 ve výši 436 milionů eur. Odráží to lepší provozní výsledek i vyšší kapitálové výnosy.
  • Pokračující snižování nákladů přineslo za prvních devět měsíců roku 2017 úspory 86 milionů eur v nizozemské životní pojišťovně, nizozemské neživotní pojišťovně, ve správě aktiv, v kategorii Ostatní a v Belgii.
  • Kapitálový ukazatel Solvency II celé NN Group vzrostl oproti minulému čtvrtletí na 204 % ze 196 %, a to díky provozním výnosům a pozitivnímu vývoji na trzích.
  • Hotovost holdingové společnosti vzrostla na 1,789 miliardy eur i díky dividendám z dceřiných společností ve výši 332 milionů eur.

Hlavní výsledky divize Insurance Europe:

  • Provozní výsledek vzrostl na 77 milionů eur z 52 milionů eur oproti třetímu čtvrtletí roku 2016, a to díky vyšším poplatkům a příjmům z pojistného; naopak vzrostly administrativní výdaje.
  • Prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) vzrostl oproti třetímu čtvrtletí na 141 milionů eur, a to díky vyššímu prodeji životního pojištění v celém regionu a přispění Delta Lloyd v Belgii.

Prohlášení generálního ředitele NN Group Larda Friese:

„Těší nás, že i ve třetím čtvrtletí roku 2017 můžeme ohlásit výborné výsledky NN Group. Jde o druhé čtvrtletí, v němž se do celkových výsledů společnosti započítávají výsledky Delta Lloyd, kterou jsme převzali v dubnu tohoto roku. S výjimkou neživotního pojištění se nám dařilo ve všech oblastech našeho podnikání. Obzvláště divize Japan Life a Insurance Europe zaznamenaly zdravý nárůst výnosů a daří se jim dosahovat silného růstu prodejů.
Zároveň se nadále snažíme zvyšovat naši efektivitu, o čemž svědčí další úspory 64 milionů eur na nákladech za toto čtvrtletí. Naše bilance zůstává robustní, kapitálový ukazatel Solvency II činí 204 % a skupina disponuje hotovost na úrovni 1,8 miliardy eur. Splatíme seniorní pokladniční poukázky v hodnotě 575 milionů eur, které právě dospěly do splatnosti. Spolu s transakcí, kterou jsme uzavřeli v dubnu s fondy NutsOHRA tak celkově snížíme naše zadlužení zhruba o miliardu eur.
Jako ekonomicky významná finanční skupina chceme být přínosní pro společnost; mimo jiné dalším začleňováním etických, sociálních a ekologických prvků do jádra naší strategie. Od září je NN Group začleněna do indexů udržitelného rozvoje Dow Jones, a to jak ve světovém, tak v evropském měřítku. Celkově nyní NN Group patří v pojišťovnictví k horním deseti procentům, pokud jde o udržitelnost podnikání.
Integrace Delta Lloyd s aktivitami NN v Nizozemsku a Belgii postupuje dobře. V Nizozemsku jsme dosáhli dohody s odbory a pracovními radami na reorganizačním rámci i principech integrace, což nám usnadní uskutečnění dalších kroků plánované integrace Delty Lloyd. Dalším důležitým krokem kupředu v rámci integrace byl začátek transformace značky z Delta Lloyd na NN. Abychom mohli co nejlépe posloužit svým zákazníkům, sloučená oddělení front office nyní společně vyvíjejí nové produkty. V mnoha případech jsme využili příležitostí, abychom také našim prostředníkům osobně sdělili a vysvětlili důvody a výhody, které z integrace skupiny plynou. S dobře nastartovanou integrací budeme nadále utvářet budoucí strategii sloučené skupiny a těšíme se, že se o pokrok na těchto frontách podělíme už na našem Dni kapitálových trhů 30. listopadu 2017.“