Přeskočit na: Obsah

10.08.2015

NN Group vykázala za druhé čtvrtletí 2015 velmi dobré hospodářské výsledky

Hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí 2015 vykazují dobrou a stabilní výkonnost NN Group. Skupina meziročně zvýšila provozní zisk z běžné obchodní činnosti o 90 % na 488 milionů eur. Čistý zisk vzrostl o 56 % na 392 milionů eur, zároveň se podařilo snížit provozní náklady. Mírný pokles nastal v oblasti obchodu, a to zejména kvůli nižším novým prodejům NN Životní pojišťovny v Nizozemí. Kapitálová pozice NN Group zůstává silná, s vysokým ukazatelem kapitálového požadavku IGD na úrovni 306 % a nárůstem likvidního holdingového kapitálu na 1.6 mld. eur.

„Díky velice dobrým hospodářským výsledkům druhého čtvrtletí 2015 lze dobře vyhodnotit i celou první polovinu roku. Všechny naše společnosti předvedly zdravé provozní výkony, zejména v Nizozemí a v pojišťovacích a penzijních aktivitách v Evropě. A dosažením kumulativních úspor nákladů ve výši 198 mil eur jsme v Nizozemí v podstatě dosáhli našeho cíle – snížení provozních nákladů o 200 mil. eur, a to v předstihu oproti harmonogramu. Nadále se budeme zaměřovat na efektivitu, zlepšování výsledků v oblasti neživotního pojištění, posilování naší expertizy v oblasti správy aktiv a zvyšování výnosnosti pojistné části v Evropě a Japonsku,“ komentuje výsledky Lard Friese, generální ředitel NN Group.

NN Group zaznamenala meziroční nárůst jak provozních, tak čistých zisků. Provozní zisk vzrostl o 90 % na celkových 488 milionů eur. Tento výsledek se odráží i v čistém zisku, který stoupl na 392 milionů eur, tedy o 56 %. Skupině se trochu méně dařilo v  obchodu, zejména v oblasti životního pojištění, kde objem nových prodejů mírně poklesl o 10 % na 278 milionů eur. To bylo způsobeno zejména nižšími prodeji NN Životní pojišťovny v Nizozemí. Dobrý prodejními výsledky v oblasti životního pojištění se může pochlubit Španělsko a Řecko.

Mírný 10% pokles kvůli vyšším úrokovým sazbám vykázala i aktiva ve správě NN Investment Partners, a to na 184 miliard eur.

Navzdory nepříznivým pohybům na trhu zůstává kapitálová pozice NN Group silná, s vysokým ukazatelem kapitálového požadavku IGD na úrovni 306 % a nárůstem likvidního holdingového kapitálu na 1.6 mld. eur.

 „2. července jsme oslavili první výroční uvedení NN Group na burzu Euronext Amsterdam. V první polovině tohoto roku ING Group postupně snížila svůj podíl v NN Group na 37,6 %. V rámci tohoto odprodeje NN Group zpětně odkoupila 150 milionů eur v kmenových akciích, což je v souladu s naší politikou vrátit našim akcionářům nadbytečný kapitál a zároveň si udržet silnou kapitálovou pozici,” dodává Lard Friese.
Podrobné informace k hospodářským výsledkům NN Group jsou k dispozici v tiskové zprávě NN Group.