Přeskočit na: Obsah

22.02.2022

NN Group za rok 2021 vykázala čistý zisk 3,3 miliardy eur

Shrnutí hlavních bodů z výsledků NN Group za 2H 2021:

Plníme své finanční cíle

 • V druhé polovině roku 2021 vzrostla provozní tvorba kapitálu na 804 milionů eur ze 450 milionů eur, a to díky dobrým obchodním výsledkům a obchodní dynamice; za celý rok 2021 činila provozní tvorba kapitálu 1,584 miliardy eur oproti 993 milionům eur v roce 2020.
 • Ve druhém pololetí roku 2021 činil provozní výsledek 917 milionů eur oproti 963 milionům eur v předchozím roce; za celý rok 2021 dosáhl provozní výsledek 2,036 miliardy eur, což je o 7,8 procenta více než v roce 2020.
 • Čistý výsledek vzrostl z 1,317 miliardy eur v druhé polovině roku 2020 na 1,864 miliardy eur; čistý výsledek za celý rok 2021 dosáhl výše 3,278 miliardy eur oproti 1,904 miliardě eur v roce 2020.

Silná obchodní dynamika; definovali jsme průběžné cíle pro naše ambice v oblasti čistých nulových emisí

 • Hodnota nového obchodu (VNB) představovala 186 milionů eur, což je o 29,2 % více než v druhé polovině roku 2020. V tom se odrážejí vyšší prodeje, lepší marže v japonské životní pojišťovně a vyšší prodeje v Insurance Europe.
 • NN Bank a Woonnu vykázala v roce 2021 rekordní objem nových hypoték ve výši 9,9 miliardy eur.
 • Aktiva penzijních produktů novějšího typu spravovaná nizozemskou životní pojišťovnou vzrostla k 30. červnu 2021 z 27,4 miliardy eur na 29,9 miliardy eur, a to díky růstu trhu a čistému přílivu spravovaných prostředků.
 • Zlepšila se spokojenost zákazníků – pět našich podniků dosáhlo nadprůměrné hodnoty v metrice NPS.
 • Podíl aktiv ve správě zohledňujících ESG se zvýšil na 91 %; definovali jsme průběžné cíle, které podpoří naše ambice nulových čistých emisí jak pro naše investice, tak pro naši obchodní činnost.

Robustní rozvaha a atraktivní kapitálové výnosy pro akcionáře

 • Kapitálový ukazatel Solvency II skupiny NN dosáhl k 30. červnu 2021 hodnoty 213 % oproti loňským 209 %, což odráží zejména provozní tvorbu kapitálu a příznivé tržní vlivy, které jsou částečně kompenzovány odečtením navrhované konečné dividendy za rok 2021.
 • Hotovostní pozice holdingu se k 30. červnu 2021 zvýšila na 1,998 miliardy eur z 1,533 miliardy eur, což je důsledkem kapitálových toků do holdingu a výnosů z emise prioritního dluhu, které byly částečně kompenzovány kapitálovými toky akcionářům a částkami zaplacenými za akvizice.
 • Konečná dividenda za rok 2021 se navrhuje ve výši 1,56 eura na kmenovou akcii, tj. přibližně v objemu 476 milionů eur, čímž celková dividenda za rok 2021 dosáhne 2,49 eura na kmenovou akcii, což je o 7 procent více než v roce 2020.
 • Byly ohlášeny nové programy zpětného odkupu akcií v celkové výši jedné miliardy eur.

Prohlášení generálního ředitele NN Group Davida Knibbeho:

 „Ve druhé polovině roku 2021 jsme navázali na dobré předchozí obchodní a finanční výsledky. I nadále byli ve středu pozornosti naši zákazníci, jimž jsme se snažili vyjít vstříc a nabízet řešení, která vytvářejí dlouhodobou hodnotu, a to zejména v této nejisté době. Pandemie covidu-19 vstoupila do svého druhého roku a nadále dominovala našemu každodennímu životu. Vytváří tlak na míru nemocnosti a pracovní neschopnosti, a proto je naše úsilí o podporu a opětovné začlenění klientů ještě významnější. Světová ekonomika se loni výrazně odrazila od prudkého poklesu z roku 2021, ale finanční trhy byly neklidné a v mnoha částech světa vzrostla inflace. V létě 2021 zasáhlo extrémní počasí, které podtrhlo reálný dopad klimatických změn. Tyto události přispěly k vyššímu povědomí o rizicích a zranitelnosti, což vedlo ke zvýšené poptávce po produktech chránících před riziky. To v průběhu roku podpořilo výrazný 61% nárůst hodnoty nového obchodu skupiny NN. Ve srovnání s předchozím rokem dosáhly lepšího výsledku všechny naše obchodní segmenty, přičemž silné výsledky jsme zaznamenali v nizozemském neživotním pojištění, a to navzdory pojistným událostem vyplývajícím z červencových povodní, a také díky vyšším prodejům v Japonsku.

Abychom dostáli našim růstovým ambicím, vyhodnocujeme a optimalizujeme naše portfolio podniků. V roce 2021 to vedlo k řadě akvizic a odprodejů. Dosáhli jsme dohody o převzetí obchodních aktivit společnosti MetLife v Řecku a Polsku, což dále posílí naši vedoucí pozici na těchto růstových trzích. Akvizice společnosti MetLife Řecko byla dokončena 31. ledna 2022 a očekáváme, že Polsko bude následovat v první polovině tohoto roku. Kromě toho jsme získali 70% podíl ve společnosti Heinenoord v Nizozemsku, abychom posílili naši distribuci a upevnili naši pozici na nizozemském trhu neživotního pojištění. Dále jsme odprodali naši pojišťovnu a penzijní společnost v Bulharsku a přijali rozhodnutí o prodeji uzavřeného portfolia životního pojištění společnosti NN Belgie. Dosáhli jsme také dohody o prodeji našeho správce aktiv, společnosti NN Investment Partners, skupině Goldman Sachs, který by měl být dokončen v nadcházejících měsících. Partnerství s Goldman Sachs Asset Management nám poskytne možnost rozvíjet širší nabídku správy aktiv pro naše zákazníky.

Přispívat k blahu lidí a planety je jedním z našich klíčových strategických závazků. Naším cílem je podporovat přechod na nízkouhlíkové hospodářství v rámci všech našich obchodních aktivit a činností a chceme nabízet produkty a služby, které odrážejí různé potřeby společností v zemích, v nichž působíme. Našim zákazníkům například pomáháme se zvyšováním energetické účinnosti jejich domů; o udržitelné hypotéky Woonnu, které banka nabízí, byl i nadále zájem – v roce 2021 byl objem poskytnutých hypoték 1,4 miliardy eur. V listopadu jsme také stanovili průběžné cíle, abychom vyhověli Pařížské dohodě o snižování emisí skleníkových plynů. Do roku 2025 chceme snížit emise našich firemních investic o 25 procent a vlastního provozu o 35 procent ve srovnání s rokem 2019. Proto se u nových investic zaměřujeme na společnosti, které považujeme za lídry v přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, a do roku 2030 chceme více než zdvojnásobit naše investice do klimatických řešení. Kromě toho jsme dnes spustili rámec pro dluhopisy udržitelnosti, který umožní budoucí vydávání ekologických, sociálních a udržitelných dluhopisů.

Díky úsilí našich kolegů, kteří od začátku pandemie pracovali většinou z domova, se nám podařilo dále zlepšit výsledky ve spokojenosti našich zákazníků. Pomocí práce na dálku a digitálních kanálů jsme i nadále sloužili našim zákazníkům a dalším zúčastněným stranám, a to za rozdílných a někdy náročných podmínek. Proto nás těší, že vysoké skóre angažovanosti zaměstnanců zůstalo v roce 2021 v podstatě stabilní. Celkově jsme na dobré cestě k dosažení našich finančních i nefinančních cílů v roce 2023.

Provozní tvorba kapitálu ve druhé polovině roku 2021 činila 804 milionů eur, a to díky dobrým obchodním výsledkům a obchodní dynamice. Celková tvorba kapitálu za rok 2021 tak dosáhla téměř 1,6 miliardy eur, čímž jsme již splnili náš cíl na úrovni 1,5 miliardy eur, který jsme si stanovili pro rok 2023. I po prodeji divize správy aktiv v nadcházejících měsících zůstává náš cíl pro tvorbu provozního kapitálu na rok 2023 beze změny vzhledem k očekávanému příspěvku převzatých podniků v příštích letech, jakož i k pokračující vysoké výkonnosti celé skupiny.

Výrazný růst tvorby kapitálu podporuje silnou rozvahu a hotovostní pozici skupiny NN. Kapitálový poměr dle Solventnosti II činil 213 % a hotovostní kapitál holdingu ke konci roku 2021 činil dvě miliardy eur. V nadcházejících měsících očekáváme, že obdržíme výnosy z prodeje našeho správce aktiv a zároveň zaplatíme akvizici podniků MetLife a také urovnáme splatný prioritní dluh. To nám umožňuje zajistit našim akcionářům značné kapitálové výnosy. Dnes jsme oznámili návrh konečné dividendy ve výši 1,56 eur na akcii a programy zpětného odkupu akcií v celkové výši jedné miliardy eur.“

Hlavní výsledky divize Insurance Europe:

 • Provozní tvorba kapitálu byla v podstatě stabilní a činila 137 milionů eur, v čemž se odrazily vyšší poplatky z výnosů ze spoření na penzi v Rumunsku, na Slovensku a v Polsku, což bylo kompenzováno jednorázovou položkou v Řecku.
 • Hodnota nového obchodu se zvýšila na 115 milionů eur, což představuje nárůst o 16,5 % z 99 milionů eur ve druhé polovině roku 2020. Odráží to opatření managementu, která vedla k vyššímu prodeji a lepšímu obchodnímu mixu životního pojištění.
 • Provozní výsledek byl ve druhé polovině roku 2021 víceméně stabilní a činil 154 milionů eur.
 • Tvorba provozního kapitálu za celý rok 2021 vzrostla na 318 milionů eur z 253 milionů eur v roce 2020, a to v důsledku vyšších příjmů z poplatků z penzijních produktů a vyššího příspěvku nového obchodu, což bylo částečně kompenzováno jednorázovou položkou v Řecku.
 • Hodnota nového obchodu za celý rok 2021 vzrostla na 250 milionů eur, což je o 36,7 % více než 183 milionů eur v roce 2020, a to díky opatřením v oblasti řízení prodeje, pokud jde o objem a skladbu obchodů, a oživení prodeje po omezeních společnosti kvůli covidu-19 v roce 2020.
 • Provozní výsledek za celý rok 2021 se zvýšil na 315 milionů eur z 285 milionů eur v roce 2020, což odráží vyšší poplatky za životní pojištění a penzijní spoření v celém regionu, které jsou částečně kompenzovány vyššími administrativními náklady.