Přeskočit na: Obsah

17.04.2018

NN Životní pojišťovna spouští před létem akci Milionová dálnice

Ještě předtím, než se lidé rozjedou auty na letní dovolené, nabízí jim NN Životní pojišťovna významné rozšíření krytí nejzávažnějších následků dopravních nehod na cestách. Každý, kdo si sjedná životní pojištění NN Život nebo NN Smart, dostane v rámci hlavního krytí 1 000 000 Kč navíc v případě smrti úrazem na dálnici v naprosté většině evropských zemí.

NN Životní pojišťovna formou veřejného příslibu oznámila, že v případě sjednání produktu NN Život nebo NN Smart v období od 15. dubna do 30. června 2018, klient dostane v rámci hlavního krytí 1 000 000 Kč navíc v případě smrti úrazem na dálnici, a to nejen v České republice, ale i ve Švýcarsku nebo v jakémkoli členském státu Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko).

Zvýhodněné podmínky životního pojištění navíc nejsou omezeny jen na pojistníka samotného. O milion korun navýšené pojistné plnění se vztahuje i na druhou pojištěnou osobu. Nárok na navýšené pojistné plnění nicméně nevzniká v případě, že pojištěný byl viníkem dopravní nehody.