Přeskočit na: Obsah

05.02.2019

NN Životní pojišťovna získala ocenění Czech Superbrands 2019 a má hattrick

NN Životní pojišťovna obdržela titul Czech Superbrands 2019. Navázala tak na své úspěchy z let 2016 a 2018. Spolu s oceněním pro NN Penzijní společnost za rok 2017 je to celkově pro NN ČR již čtvrtý titul Czech Superbrands bě-hem čtyř let! Jde o jedno z nejprestižnějších ocenění, na které může obchodní značka dosáhnout.

„Vážíme si toho, že se nám titul Czech Superbrands, jehož jedinečnost tkví v tom, že v sobě snoubí ocenění spotřebitelů i odborné veřejnosti, podařilo obhájit. Je to pro nás důkazem, že se nám daří naplňovat naši snahu o co nejkvalitnější produkty i služby, a zároveň závazkem do budoucna k další práci na prezentaci a produktech značky NN,“ uvedla k ocenění Kateřina Štěrbová, členka představenstva NN ČR zodpovědná za marketing a produktový vývoj.

Titul Czech Superbrands dokládá výjimečné postavení dané značky na lokálním trhu. Vychází z výběrového řízení, jehož nedílnou součástí je spotřebitelský průzkum, z něhož vykrystalizují semifinalisté na základě známosti a oblíbe-nosti jednotlivých značek. Odborná komise složená z profesionálů z oblasti byznysu, komunikace, marketingu, médií a marketingového výzkumu na základě odborných kritérií následně rozhodne o držitelích ocenění. Czech Super-brands je nejuznávanější nezávislou globální autoritou v oblasti hodnocení a oceňování obchodních značek; projekt vznikl v roce 1994 ve Velké Británii, odkud se během více než 20 let rozšířil do více než 90 států.

NN Životní pojišťovna působí na českém trhu od roku 1992, kdy pod názvem Nationale-Nederlanden začala jako první zahraniční pojišťovna nabízet životní pojištění. NN Životní pojišťovna je držitelem ocenění Czech Superbrands 2016, 2018 a 2019, její produkty se pravidelně umisťují na předních místech v oborových soutěžích, a nedávno také získala druhé místo v rámci soutěže Hospodářských novin „Nejlepší pojišťovna 2018“ v kategorii životních pojišťo-ven.

NN Group v lednu v České republice dokončila koupi životní pojišťovny AEGON. Obě společnosti v následujících měsících spojí své síly a do konce roku začnou vystupovat společně pod značkou NN, jejíž podíl na českém trhu ži-votního pojištění naroste až ke 12 procentům.