Přeskočit na: Obsah

03.09.2018

Nový finanční ředitel a ředitel obchodu NN ČR/SR

Martin Hargaš je s platností od 1. září 2018 finančním ředitelem pojišťovny a penzijní společnosti NN pro Českou republiku a Slovensko. Ke stejnému datu byl jmenován Roman Truhlář ředitelem obchodu NN ČR/SR. Oba vrcholní manažeři NN mají pro své nové role v představenstvu NN ČR/SR bohaté profesní zkušenosti z práce ve finančním sektoru.

Martin Hargaš přichází do NN ze společnosti Interamerican, jedné z největších pojišťoven v Řecku, kde také působil jako finanční ředitel. V rámci své dvacetileté kariéry v pojišťovacím sektoru pracoval pro holandskou skupinu Achmea (dříve Eureko) nejen v domovském Slovensku, ale také v Portugalsku, Francii nebo v jejím ústředí v Holandsku. V roce 2007 byl na Slovensku jmenován finančním ředitelem pojišťovny Union. Po sedmi letech se ujal role CFO ve společnosti Interamerican, kde působil dosud.

 „Mám radost, že Martin Hargaš přijal naši nabídku. V průběhu své dvacetileté kariéry v pojišťovnictví působil v několika evropských zemích a jsem přesvědčen, že jeho bohaté mezinárodní zkušenosti budou pro NN velkým příno-sem,“ řekl ke jmenování nového CFO generální ředitel NN ČR/SR Maurick Schellekens.

Roman Truhlář je odborníkem na řízení obchodu a portfolio management s rozsáhlými profesními zkušenostmi v oblasti bankovnictví. V rámci své více než 25leté kariéry působil na vysokých manažerských pozicích ve finančních institucích. Pracoval například v Citibank, ING Bank nebo ČSOB, byl generálním ředitelem mBank pro Česko a Sloven-sko a vedl divizi retailového bankovnictví Air Bank.

„Roman Truhlář má za sebou mnoho úspěšných transformačních projektů zaměřených na zvýšení efektivity a udržitel-nost výkonu. Věřím, že bude pro NN velkým přínosem, ať už při fúzi s Aegonem, která nás čeká, anebo v rámci trans-formace firmy na ještě více komerčně úspěšnou společnost,“ uvedl generální ředitel NN ČR/SR Maurick Schellekens.