Přeskočit na: Obsah

30.03.2015

Nový účastnický fond - Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Dne 20. 3. 2015 nám bylo Českou národní bankou uděleno povolení vytvořit nový účastnický fond s dynamickou investiční strategií – Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. Ten dne 19. 5. 2015 nahradí náš současný Účastnický fond světových akcií, který tímto sloučením zanikne.

Důvodem pro vytváření nového účastnického fondu a pro plánované sloučení akciového fondu do něj, byla nedostatečná hodnota aktiv v akciovém fondu, kterému se bohužel nepodařilo splnit zákonnou podmínku o minimálním objemu aktiv pod správou. Tímto krokem bude umožněno další fungování fondu s dynamickou strategií investování. V novém růstovém fondu nebudeme účtovat poplatky za obhospodařování a za zhodnocení majetku minimálně do konce roku 2015. 

Tento fond zatím není možné sjednat, otevře se pro nové účastníky až od května, po technickém sloučení Účastnického fondu světových akcií do nového Růstového fondu.

Detailní informace o Růstovém fondu a o způsobu investování najdete zde.