Přeskočit na: Obsah

08.03.2016

Společnosti NN a JA Czech odstartovaly několikaměsíční vzdělávací projekt pro studenty středních škol

NN pojišťovna a penzijní společnost a nezisková vzdělávací organizace JA Czech už podruhé spojily síly, aby podpořily studenty středních škol v sociálních inovacích – tentokrát prostřednictvím mezinárodního projektu Social Innovation Relay (SIR). V průběhu března a dubna budou studenti pod vedením mentorů z NN rozpracovávat 20 předem vybraných sociálně inovativních projektů do podnikatelského záměru. Vítěz českého finále se zúčastní mezinárodního finále, které proběhne 23. června 2016. 

Projekt Social Innovation Relay navazuje na loňskou společnou akci NN a JA – jednodenní Innovation Camp, kterého se zúčastnilo 140 studentů z 20 středních škol z Čech a Moravy. Bylo vytvořeno 20 týmů, jejichž členy byli i dobrovolníci z řad zaměstnanců NN. Týmy dostaly na místě zadání: navrhnout koncept sociální firmy zaměřené na řešení potřeb seniorů. Odpoledne jednotlivé týmy prezentovaly svá řešení před porotou, která určila vítěze – projekt s názvem Projekt spojující domovy. Ten porotu zaujal svým konceptem spolupráce dětských domovů a domovů pro seniory.

Na rozdíl od jednodenního Innovation Campu probíhá SIR zejména prostřednictvím moderních komunikačních technologií, jako je Skype nebo e-mail. Z dvaceti projektů, na nichž budou čtyřčlenné studentské týmy spolupracovat s mentory z NN, vybere počátkem dubna tříčlenná porota složená z manažerů NN 10 nejlepších – ty postoupí do českého finále, kde se rozhodne o celkovém vítězi. Členové vítězného týmu získají tablet a postoupí do mezinárodního finále, které se uskuteční 23. června, a to opět on-line formou.
Kateřina Štěrbová, členka představenstva NN zodpovědná za marketing a produktový vývoj, k zapojení firmy řekla: „Jsme moc rádi, že letos můžeme opět podpořit mladé, talentované lidi v sociálně inovativních nápadech. Loňský Innovation Camp byl pro nás všechny velice příjemným překvapením a povzbuzením. Bylo evidentní, že současní středoškoláci mají přirozeného podnikatelského ducha, jsou odvážní v nápadech a nebojí se své návrhy také prosadit. Navíc mnoho z nich už spontánně přemýšlí v širším kontextu společenské odpovědnosti, což je ohromně pozitivní známkou doby.“
Josef Müller, ředitel JA Czech upozorňuje na dva důležité faktory sociálního podnikání: „Pro sociálně prospěšnou firmu je společenský dopad podnikání stejně důležitý jako dosahování zisku. Zaměření projektu na studenty středních škol má za cíl podpořit jejich podnikatelskou gramotnost a zároveň je motivovat, aby se začali zajímat o své okolí a přemýšlet, jak by podnikání pomohlo řešit některé sociální otázky.“


Co jsou společenské inovace
Společenské inovace nebo také sociální inovace (z angl. originálu social innovation) jsou nové nástroje, myšlenky, instituce nebo způsoby práce, které zlepšují či od základu řeší potřeby společnosti efektivněji než tradiční existující řešení. Nemusí nutně jít o nápady nové, za inovace lze považovat také změny či úpravy existujících řešení a postupů. Společenské inovace pak nabývají podob nových služeb, iniciativ nebo organizací, případně nového přístupu v řešení sociálních potřeb, a to například v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb, veřejné politiky, rozhodovací procesů, řízení atd.

O JA Czech
JA Czech je českou kanceláří organizace Junior Achievement, která je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací neziskovou organizací na světě. Vznikla v roce 1919 v USA a dnes působí ve více než 120 zemích světa. Do jejích programů se každoročně zapojí na 10 milionů dětí a studentů.
Českou kancelář JA založil v roce 1992 pan Tomáš J. Baťa. Vzdělávací programy JA Czech v ČR od té doby absolvovalo více než 300 tisíc mladých lidí. JA Czech je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a pedagogům poskytuje akreditovaná školení.
Více informací naleznete na www.jaczech.cz .