Přeskočit na: Obsah

13.07.2017

Stipendium na studium v Nizozemsku získali od NN dva čeští studenti

V rámci programu „NN Future Matters Scholarship“ získají stipendium na magisterské studium v Nizozemsku dva zástupci z České republiky – Tomáš Kučera (23) a Jakub Prošek (23). Ti se ocitli mezi 20 úspěšnými žadateli z celkem deseti zemí Evropy, kteří finance na studium v Nizozemsku získají. Stipendium dosahuje výše 5000 eur a plně jej hradí skupina NN.

O roční stipendium se letos přihlásilo celkem 50 studentů. Z České republiky jej tentokrát získali dva studenti, kteří vyhověli vypsaným podmínkám; oba jsou studenty Vysoké školy ekonomické v Praze. Jakub Prošek má za sebou první rok magisterského studia oboru Management na Fakultě podnikohospodářské. Díky NN stipendiu dokončí magisterský program na VU University Amsterdam, vybral si obor Business Administration: Financial Management. „Studovat finance v Amsterdamu je pro mě veliká výzva a zároveň můj sen, který by bez finanční podpory ze strany NN nebylo možné uskutečnit. Nejde jen o samotné studium, ale také o rozšíření obzorů, poznání nových lidí a o nezapomenutelné zážitky,“ poznamenává Jakub. 

Druhý stipendista Tomáš Kučera letos absolvoval bakalářské studium ekonomie na Národohospodářské fakultě VŠE a v Nizozemsku by rád pokračoval magisterským studiem na Tilburgské univerzitě. Tomáš má ve svých plánech jasno: „V Česku žije až 40 % lidí pod a na hranici chudoby a já během svého dětství na vlastní kůži poznal, co to znamená. Proto se teď věnuji ekonomii, abych byl jednou schopen přispět ke zlepšení této situace, a to např. i s využitím poznatků behaviorální ekonomie, v čemž vidím obzvlášť velký potenciál.“ Za sebou má už stáž v Evropském parlamentu nebo poradenské společnosti EY.

Žadatelé o stipendium museli na centrálu NN v Nizozemsku poslat životopis, motivační dopis a také doporučení od vyučujících. O tom, kdo stipendium dostane, následně rozhodli společně Robin Spencer, generální ředitel pojišťovací části NN Group, a Delfin Rueda, finanční ředitel skupiny NN. K získání stipendia oběma studentům osobně pogratuloval také generální ředitel NN ČR/SR Jiří Čapek. „Jsem pyšný, že mezi příjemce zahraničního stipendia letos patří také dva nadějní Češi, kteří jsou na svůj věk velmi odpovědní a vyzrálí. Skupina NN celosvětově podporuje finanční gramotnost dětí a zpřístupňuje kvalitní vzdělání mladým lidem. Věříme, že pomoc správným jedincům může mít pozitivní dopad na celou společnost,“ okomentoval úspěch ve stipendijním programu NN Jiří Čapek. Se studenty se v sídle české NN potkala také Kateřina Štěrbová, členka představenstva NN ČR/SR zodpovědná za marketing a produktový vývoj, která je rovněž absolventskou zahraniční univerzity. 

Program NN Future Matters Scholarship funguje od roku 2015, kdy do něj bylo zapojeno sedm studentů. Zaměřuje se na studenty ze slabších sociálních vrstev a upřednostňuje žadatele, jejichž rodiče nemají vysokoškolský titul. Úspěšným žadatelům bude k dispozici mentor z centrály NN Group, kterou během svého studia také několikrát navštíví.